xs
xsm
sm
md
lg

พันธบัตรออมทรัพย์

คลังนำร่องเปิดตัว 3 ดิจิทัลแพลตฟอร์มบนบล็อกเชน คืนภาษีนักท่องเที่ยวเริ่ม 28 พ.ย.นี้
คลังนำร่องเปิดตัว 3 ดิจิทัลแพลตฟอร์มบนบล็อกเชน คืนภาษีนักท่องเที่ยวเริ่ม 28 พ.ย.นี้
 
4 หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับธนาคารกรุงไทย ในการดำเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน นำร่อง 3 โครงการ กรมสรรพากร –กรมศุลกากร จับมือพัฒนาระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว กรมบัญชีกลาง ยกระดับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพัฒนาการออมผ่านพันธบัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนุนคนไทยเข้าถึงการออมได้อย่างมีประสิทธิภาพ บล็อกเชนช่วยลดขั้นตอน รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โครงการที่สอง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Government Procurement : e-GP) ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการย่อย
 

หุ้น

Fintech ตัวแรกของรัฐบาลไทย “BOND DIRECT Application”
Fintech ตัวแรกของรัฐบาลไทย “BOND DIRECT Application”
 
การลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการลงทุน เนื่องจากพันธบัตรออมทรัพย์เป็นตราสารหนี้ที่มีการดำเนินการโดยรัฐบาล จึงมีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงต่ำ
 

ผู้จัดการรายวัน

คลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 5 พันล้าน เริ่ม 17 ธ.ค.นี้
คลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 5 พันล้าน เริ่ม 17 ธ.ค.นี้
 
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มวงเงิน 5,000 ล้านบาท ตามรุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดื
 

ทันเหตุการณ์

คลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ล็อตใหม่ วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน 16 พ.ย.นี้
คลังเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ล็อตใหม่ วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน 16 พ.ย.นี้
 
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แถลงข่าวการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับความต้องการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของประชาชนที่มีอย่างต่อ
 

ทันเหตุการณ์

“คลัง” จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบฯ 61 เพิ่มเติมอีก 2.5 หมื่นล้าน เปิดขาย 14 ส.ค.-10 ก.ย. 61
“คลัง” จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบฯ 61 เพิ่มเติมอีก 2.5 หมื่นล้าน เปิดขาย 14 ส.ค.-10 ก.ย. 61
 
คลัง จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบฯ 61 เพิ่มเติมอีก 2.5 หมื่นล้าน เปิดขาย 14 ส.ค.-10 ก.ย.61 เนื่องจากยังมีความต้องการซื้อจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีพันธบัตรออมทรัพย์ปี 55 จะครบกำหนดในเดือน ก.ย.61
 

หุ้น

คลัง เตรียมขายบอนด์รอบ 2 อีก 5 พันล้าน
คลัง เตรียมขายบอนด์รอบ 2 อีก 5 พันล้าน
 
ผอ.สบน. เผยคลังเตรียมเปิดขายบอนด์แบบสไร้ใบตราสารครั้งที่ 2 ในปีงบฯ61 วงเงิน 5,000 ล้านบาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.85% สำหรับบอนด์อายุ 3 ปี และอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.45% สำหรับรุ่นอายุ 7 ปี เริ่มเปิดจำหน่ายให้บุคคลธรรมดารที่มีสัญชาติ ไทยหรือมีถิ่นฐานในไทยได้ตั้งแต่ 12 ก.พ. ถึง 30 มี.ค. นี้ โดยจำกัดวงเงินซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายไว้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท
 

หุ้น

คลังเตรียมออกบอนด์วงเงิน 15,000 ล.ส่งเสริมการออมของ ปชช.
คลังเตรียมออกบอนด์วงเงิน 15,000 ล.ส่งเสริมการออมของ ปชช.
 
นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะออกพันธบัตรออมทรัพย์ วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.85 ต่อปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.45 ต่อปี แบบไร้ใบตราสาร จำหน่ายตั้งแต่วั
 

ทันเหตุการณ์

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดสินเชื่อแบงก์พาณิชย์จะโตชัดเจนใน H2/60
ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดสินเชื่อแบงก์พาณิชย์จะโตชัดเจนใน H2/60
 
ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดสินเชื่อแบงก์พาณิชย์จะโตชัดเจนใน H2/60 หลังงบลงทุนกระจายลงสู่ระบบเศรษฐกิจศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือน มี.ค.60 จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1)
 

หุ้น

สบน.เปิดให้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ที่เหลือ 4.9 พันล้านบาท โดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง
สบน.เปิดให้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ที่เหลือ 4.9 พันล้านบาท โดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง
 
สบน.เปิดให้ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ที่เหลือ 4.9 พันล้านบาท โดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง และจำนวนครั้งในการซื้อ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของนักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไป และเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงไม่มีความเสี่ยงได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 

หุ้น

สบน.แนะจับตานโยบาย ศก."ทรัปม์"อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น
สบน.แนะจับตานโยบาย ศก."ทรัปม์"อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น
 
นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันนี้ หลังจากนั้นคงประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้ตลาดมีความชัดเจนมากขึ้น หลังจากปี 59 ตลา
 

ทันเหตุการณ์

เปิดตัวอย่าง “ชุดโครงการกลุ่มจังหวัด” ก่อนรัฐบาลกู้เงิน 1 แสนล้าน ปีหน้า เพื่อยกระดับกลุ่มจังหวัด
เปิดตัวอย่าง “ชุดโครงการกลุ่มจังหวัด” ก่อนรัฐบาลกู้เงิน 1 แสนล้าน ปีหน้า เพื่อยกระดับกลุ่มจังหวัด
 
เปิดตัวอย่าง “ชุดโครงการกลุ่มจังหวัด” ก่อนรับเงิน 1 แสนล้าน ปีหน้า นำเสนอทีมบูรณาการกลาง ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ากระบวนการกลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะ ตั้งเป้าให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และนโยบายของรัฐบาลที่กำหนด เผย ต้องเป็นโครงการให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
 

การเมือง

สภาพัฒน์ หนุนคลังอัดฉีดแสนล้าน กระตุ้น ศก.ลดความเหลื่อมล้ำ
สภาพัฒน์ หนุนคลังอัดฉีดแสนล้าน กระตุ้น ศก.ลดความเหลื่อมล้ำ
 
สภาพัฒน์ เผยรายได้และผลิตภาพแรงงานของไทยเพิ่มขึ้น ส่วนความยากจนและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ก็ดีขึ้นด้วย แต่ยังต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การจ้างงาน การว่างงาน ยอมรับยังมีคนเตะฝุ่นอีก 3.6 แสนคน พร้อมหนุนคลังอัดฉีดเม็ดเงินแสนล้านกระตุ้นเศรษฐกิจ และเชื่อว่าจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
 

หุ้น

ขุนคลังเห็นชอบออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้รายย่อยวงเงิน 1.5 หมื่นล.
ขุนคลังเห็นชอบออกพันธบัตรออมทรัพย์ขายให้รายย่อยวงเงิน 1.5 หมื่นล.
 
นางสาวอุปมา ใจหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เห็นชอบให้ออกพันธบัตรออมทรัพย์ ขายให้รายย่อยวงเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท เริ่มขายตั้งแต่ 13 ธ.ค.2559 ถึง
 

ทันเหตุการณ์

คาดเงินฝากในระบบแบงก์พาณิชย์ปีนี้เติบโต 2% สอดคล้องกับการขยายตัวของสินเชื่อ
คาดเงินฝากในระบบแบงก์พาณิชย์ปีนี้เติบโต 2% สอดคล้องกับการขยายตัวของสินเชื่อ
 
ศูนย์วิจัยกสิกรฯ คาดเงินฝากระบบธนาคารพาณิชย์ปีนี้โตแค่ 2% สอดคล้องกับสินเชื่อที่เติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป และเป็นไปตามแรงหนุนของปัจจัยด้านฤดูกาลที่ลูกค้ามักพักเงินในเงินฝากออมทรัพย์ช่วงท้ายปี เพื่อรักษาสภาพคล่องไว้รองรับการใช้จ่ายในอนาคต และมองว่า แบงก์ยังผุดแคมเปญกระตุ้นการออมมากขึ้น
 

หุ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้แนวโน้มเงินฝากท้ายปีแข่งขันคึกคัก แต่ภาพรวมยังไม่หวือหวา
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้แนวโน้มเงินฝากท้ายปีแข่งขันคึกคัก แต่ภาพรวมยังไม่หวือหวา
 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้สถานะเงินฝากธนาคารพาณิชย์ 9 เดือนแรกของปี 2559 หดตัวลง 0.1% จากสิ้นปีก่อนหน้า แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะมีการออกแคมเปญเงินฝากที่หนาแน่นขึ้นเทียบกับปีก่อนเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เงินฝากเดิมที่ครบกำหนด
 

หุ้น

ตุนเพิ่ม 3 แสนล้าน โด๊ป ศก. กระตุกจีดีพี “คลัง” สั่งดึงภาษี เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม เข้าระบบ
ตุนเพิ่ม 3 แสนล้าน โด๊ป ศก. กระตุกจีดีพี “คลัง” สั่งดึงภาษี เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม เข้าระบบ
 
“คลัง” อัปแผนเบิกจ่ายเงินไตรมาสสุดท้ายปี 59 และไตรมาสแรกปีงบ 60 แจงตุนเงินคงคลัง 3 แสนล้านบาท เพื่อรองรับภาครัฐใช้จ่ายกระตุ้น ศก. ผลักดันจีดีพีสิ้นปีโตตามเป้า 3.3% และลดภาระการแบก ดบ. พร้อมจี้ “สรรพากร” ตรวจสอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ สั่งต้อนเข้าระบบภาษีให้ถูกต้อง ย้ำหากเกิน 1.8 ล้านบาท ต้องจ่ายหมด เฟซบุ๊ก-อินสตาแกรม โดนหมด
 

หุ้น

เผยปีงบ 60 รัฐจ่อระดมทุน 9.5 แสนล้าน “คลัง” ปลื้มพันธบัตรไทยเนื้อหอมต่างชาติถือกว่า 7 แสนล้าน
เผยปีงบ 60 รัฐจ่อระดมทุน 9.5 แสนล้าน “คลัง” ปลื้มพันธบัตรไทยเนื้อหอมต่างชาติถือกว่า 7 แสนล้าน
 
“คลัง” กางแผนกู้ปีงบ 60 วงเงิน 9.57 แสนล้านบาท โดยเป็นการก่อหนี้ใหม่ 4.4 แสนล้านบาท ที่เหลือเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ เผยกว่า 50% เป็นการออกพันธบัตรรัฐบาล ที่เหลือใช้หลากหลายวิธี ทั้งตั๋วเงินระยะสั้น กู้ธนาคาร ปลื้มต่างชาติให้ความสนใจ ปัจจุบันถือพันธบัตรรัฐบาลไทยกว่า 7 แสนล้านบาท ชี้ปลอดภัยสูง ความเสี่ยงต่ำ แม้อัตรา ดบ.จะต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน
 

หุ้น

ยอดจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงคลัง 12 วัน 5.5 พันล้าน
ยอดจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงคลัง 12 วัน 5.5 พันล้าน
 
สบน. เผยยอดจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงคลัง ตั้งแต่ 12 พ.ค. ถึงล่าสุดแตะ 5,500 ล้านบาท คลัง เผยพอใจกับยอดคนจองซื้อ เนื่องจากอยู่ในภาระดอกเบี้ยต่ำ และคนซื้อพันธบัตรรัฐบาลส่วนใหญ่ยังเป็นขาประจำ เพราะมีความเสี่ยงเป็นศูนย์ จึงต้องการลดความเสี่ยงจากการลงทุนด้านอื่น มั่นใจครบกำหนดสิ้น ส.ค. ขายได้เกลี้ยง
 

หุ้น

ดอกเบี้ยฝากติดดิน พันธบัตรใหม่ 5 ปี รับจริง 1.9%
ดอกเบี้ยฝากติดดิน พันธบัตรใหม่ 5 ปี รับจริง 1.9%
 
หมดทางเลือกผลตอบแทนจากเงินฝาก พันธบัตรรุ่นใหม่ 5 ปี ดอกเบี้ยจริง 1.91% ส่วน 10 ปีแค่ 2.27% แม้ให้สูงกว่าตลาด แต่ต่ำมากไม่เร้าใจแถมถูกล็อกยาว นักการเงินไม่ฟันธงขายหมดหรือไม่ แนะใครที่ไม่มีทางเลือกคงต้องจำใจ ส่วนใครที่คิดว่าดอกเบี้ยมีโอกาสปรับขึ้นต้องรอ ช่วงนี้ต้องหาแหล่งพักเงิน ทำใจฝากสั้น-ปลอดภาษี-สลากออมทรัพย์ ล่าสุดสลากออมสินเหลือ 0.66% ธ.ก.ส.คง 0.83%
 

Special Scoop

ก.คลัง ออกพันธบัตรออมทรัพย์ 2 หมื่นล.เปิดขาย 12 พ.ค.-31 ส.ค.
ก.คลัง ออกพันธบัตรออมทรัพย์ 2 หมื่นล.เปิดขาย 12 พ.ค.-31 ส.ค.
 
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ของปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยขั้นบันได แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) จำหน่ายระหว่างวันท
 

ทันเหตุการณ์

ชี้ ภาวะ ดบ. ขาลง ตลาดแห่ใช้นโยบายการเงินใหม่ ดบ. ติดลบ แก้ปัญหาแบงก์ขนเงินฝาก ธ.กลาง
ชี้ ภาวะ ดบ. ขาลง ตลาดแห่ใช้นโยบายการเงินใหม่ ดบ. ติดลบ แก้ปัญหาแบงก์ขนเงินฝาก ธ.กลาง
 
คลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ 2 หมื่นล้าน คาดเปิดขายเดือน พ.ค.นี้ เผยในรอบนี้ มีการให้ ดบ. ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ คนซื้อต้องมีความรักชาติแบบสุดๆ มั่นใจนักลงทุนเข้าซื้อเกลี้ยง ชี้ แนวโน้มอัตรา ดบ. ในตลาดขณะนี้ อยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากมีการใช้นโยบาย ดบ. ติดลบ ซึ่งเป็นนโยบายการเงินแบบใหม่ที่ใช้ในหลายประเทศ เพื่อแก้ปัญหาสถาบันการเงินขนาดใหญ่นำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารกลางจนมากเกินไป ทำให้รัฐบาลต้องมีการกระตุ้นให้นำเงินนั้นมาใช้จ่ายในระบบ
 

หุ้น

คลังเตรียมออกบอนด์วงเงิน 2 หมื่นล้าน ส่งเสริมการออม
คลังเตรียมออกบอนด์วงเงิน 2 หมื่นล้าน ส่งเสริมการออม
 
นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคมนี้ กระทรวงการคลังเตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ (บอนด์) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ขายประชาชน เพื่อส่งเสริมการออม และสร้างทางเลือกการลงทุน โดยพันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกขายเป็น
 

ทันเหตุการณ์

"คลัง" เตรียมออกบอนด์ 2 หมื่นล้านขายรายย่อย พ.ค.นี้ เชื่อมีนักลงทุนจำนวนมากต้องการ
"คลัง" เตรียมออกบอนด์ 2 หมื่นล้านขายรายย่อย พ.ค.นี้ เชื่อมีนักลงทุนจำนวนมากต้องการ
 
คลัง เตรียมออกพันธบัตรออมทรัพย์ชุดใหญ่ 2 หมื่นล้าน ชนิดไร้ตราสาร จองซื้อขั้นต่ำ 1 พันบาท โดยจำหน่ายให้เฉพาะ ปชช. ทั่วไป คาดเปิดขายเดือน พ.ค.นี้ มั่นใจได้รับความสนใจ เพราะปลอดภัยและผลตอบแทนดี สบน. เผยจะนำไปใช้รองรับการขาดดุลในปี 59
 

หุ้น

เบิกจ่ายงบตามแผนกระตุ้น ศก.ระยะ 2 ฉลุย คาดมีส่วนดันจีดีพีโตถึง 3%
เบิกจ่ายงบตามแผนกระตุ้น ศก.ระยะ 2 ฉลุย คาดมีส่วนดันจีดีพีโตถึง 3%
 
สบน.เผยเบิกจ่ายงบตามแผนกระตุ้น ศก.ระยะ 2 ฉลุย คาดสิ้นเดือน ธ.ค. จะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ เชื่อมีส่วนดัน GDP ปีนี้เติบโตได้ 3% และเป็นแรงส่งในปีหน้าด้วย ส่วนพันธบัตรออมทรัพย์ 5 หมื่นล้าน ล่าสุดขายรายย่อยได้แล้ว 86% ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี
 

หุ้น

เอไลฟ์ชี้ดบ.อยู่ในภาวะขาลง ส่งโปรดักส์ตอบโจทย์การออม
เอไลฟ์ชี้ดบ.อยู่ในภาวะขาลง ส่งโปรดักส์ตอบโจทย์การออม
 
เอไลฟ์ประกันชีวิต ชี้ดอกเบี้ยยังอยู่ในช่วงขาลงหลัง กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 ชูทางเลือกวางแผนการเงินช่วงดอกเบี้ยขาลง-ล็อคผลตอบแทนสูง ส่งผลิตภัณฑ์ Bundle ออมคู่สุดคุ้ม ด้วยแพคเกจ Duo Saving ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ STRIKE 3 และ Smart Saving 2/1 ผลิตภัณฑ์ซิงเกิลพรีเมี่ยม จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงถึง 3.57% ต่อปี ภายในงาน Set in the City 2015 ระหว่างวันที่ 19-22 พ.ย.58
 

กองทุนรวม

ปรับแผนขายพันธบัตรออมทรัพย์เน้นดึงดูดรายย่อย “คลัง” พอใจหนี้สาธารณะอยู่ในเป้า
ปรับแผนขายพันธบัตรออมทรัพย์เน้นดึงดูดรายย่อย “คลัง” พอใจหนี้สาธารณะอยู่ในเป้า
 
“คลัง” เตรียมปรับแผนขายพันธบัตรออมทรัพย์ เดินหน้าเจรจาแบงก์พาณิชย์ตัวแทนจำหน่ายเปิดขายวันหยุด “เสาร์-อาทิตย์” เพราะนักลงทุนรายย่อยจะได้มีโอกาสซื้อพันธบัตรรัฐบาลในวันหยุด พร้อมปรับกลยุทธ์การจำหน่ายเพิ่ม เพื่อรักษาฐานรายย่อยให้มากที่สุด แต่หากขายไม่หมดอาจให้นักลงทุนสถาบัน โดยจะไม่มีการปรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทน ส่วนเป้าหมายหนี้สาธารณะสิ้นปีงบ 58 อยู่ที่ 42.99% ถือว่าเป็นระดับที่น่าพอใจ
 

หุ้น

คลังเตรียมปรับแผนให้รายย่อยเข้าถึงการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์มากที่สุด
คลังเตรียมปรับแผนให้รายย่อยเข้าถึงการซื้อพันธบัตรออมทรัพย์มากที่สุด
 
นายธีรัชย์ อัตนวานิช รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล วงเงิน 50,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณที่มีการขาดดุล 390,00
 

ทันเหตุการณ์

“คลัง” เตรียมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ล็อตใหญ่ 5 หมื่นล้าน สูงสุดในประวัติการณ์
“คลัง” เตรียมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ล็อตใหญ่ 5 หมื่นล้าน สูงสุดในประวัติการณ์
 
“คลัง” เตรียมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ล็อตใหญ่ 5 หมื่นล้าน เผยวงเงินครั้งนี้ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หวังชดเชยการขาดดุลงบประมาณ และดึงเงินข้าราชการเกษียณ เริ่มเปิดจำหน่ายวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 นี้
 

หุ้น

สรุปกรุสมบัติพ่อคูณ 6 หมวดมูลค่ามหาศาล รวมเงินฝากกว่า 130 ล้าน
สรุปกรุสมบัติพ่อคูณ 6 หมวดมูลค่ามหาศาล รวมเงินฝากกว่า 130 ล้าน
 
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินสรุปผลการตรวจสอบทรัพย์สินหลวงพ่อคูณและวัดบ้านไร่มูลค่ามหาศาล เผยมีบัญชีเงินฝากธนาคาร 12 บัญชี รวมกว่า 130 ล้านบาท ขณะทรัพย์สินมีค่าของวัดโดยเฉพาะวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ประเมินค่าไม่ได้กว่า 40 รายการ และทรัพย์สินส่วนตัวหลวงพ่อคูณอีก 43 รายการ ส่งมอบ “พระนุช” รักษาการเจ้าอาวาสใหม่ ดูแลบริหารจัดการต่อ
 

ภูมิภาค

คลังสั่งจัดสรรงบปี 59 ให้เพียงพอชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
คลังสั่งจัดสรรงบปี 59 ให้เพียงพอชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
 
กระทรวงการคลังเตรียมขอให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณปี 2559 ที่กำลังพิจารณาในส่วนของการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้เพียงพอ โดยเฉพาะการชำระเงินต้นไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 3 ของหนี้ทั้งหมด เพื่อรักษาวินัยการเงินการคลัง หลังจากงบประมาณปี 2558 ตั้งงบประมาณชำระ
 

ทันเหตุการณ์

ยอดจองซื้อ “สุขกันเถอะเรา” ได้แค่ 5 หมื่นล้าน “คลัง” เตรียมทบทวนการออกบอนด์รุ่นใหม่
ยอดจองซื้อ “สุขกันเถอะเรา” ได้แค่ 5 หมื่นล้าน “คลัง” เตรียมทบทวนการออกบอนด์รุ่นใหม่
 
รายย่อยเมินพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นคืนความสุข ยอดจองซื้อเพียง 50,000 ล้านบาท จากทั้งหมด 100,000 ล้านบาท คาดกังวลรุ่น 10 ปีนานไป ขณะที่พันธบัตรจองผ่าน ธ.ก.ส.ได้รับความสนใจจำนวนมาก ด้านคลังเตรียมทบทวนการออกบอนด์รุ่นใหม่
 

หุ้น

สรุปยอด 5 วัน พันธบัตร “สุขกันเถอะเรา” แสนล้าน ขายได้ 1.34 หมื่นล้าน ลุ้นสัปดาห์หน้าโกยเงินมูลนิธิ
สรุปยอด 5 วัน พันธบัตร “สุขกันเถอะเรา” แสนล้าน ขายได้ 1.34 หมื่นล้าน ลุ้นสัปดาห์หน้าโกยเงินมูลนิธิ
 
สบน. สรุปยอดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขกันเถอะเรา วงเงิน 1 แสนล้านบาท ระยะเวลา 5 วัน ได้เงินทั้งสิ้น 13,424 ล้านบาท หรือคิดเป็น 13% เผยสัปดาห์หน้า เปิดทางนักลงทุนสถาบัน มูลนิธิ องค์กรการกุศล มั่นใจยอดขายดีขึ้น ขุนคลัง เชื่อจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถขายได้ทั้งหมด
 

หุ้น

รอโอกาส “ประกิต สิริวัฒนเกตุ”
รอโอกาส “ประกิต สิริวัฒนเกตุ”
 
รอโอกาสจากสัปดาห์ที่แล้ว ที่มีการเขียนถึง การขายคืนหน่วยลงทุน LTF จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่จะทยอยเก็บหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีเข้าพอร์ตการลงทุน เนื่องจากในระยะกลาง-ยาว ตลาดหุ้นไทยยังมีปัจจัยบวกในเรื่องของ GDP Growth และ EPS Growth ของบริษัทจดทะเ
 

หุ้น

“คลัง” ครวญรายย่อยเมินบอนด์ “สุขกันเถอะเรา” ลั่นเดินหน้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
“คลัง” ครวญรายย่อยเมินบอนด์ “สุขกันเถอะเรา” ลั่นเดินหน้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
รัฐมนตรีคลังมั่นใจพันธบัตร “สุขกันเถอะเรา” ขายหมดแน่นอน หลังยอดขายวันแรกค่อนข้างต่ำ คนสนใจน้อย ชี้รายย่อยไม่สนเพราะดอกเบี้ยต่ำ แถมระยะเวลายาวนับ 10 ปี ลุ้นนักลงทุนสถาบันงวดหน้า ลั่นเดินหน้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

หุ้น

"สุขกันเถอะเรา"ยอดขายอืด
"สุขกันเถอะเรา"ยอดขายอืด
 
ASTVผู้จัดการรายวัน - รัฐมนตรีคลังมั่นใจพันธบัตร “สุขกันเถอะเรา” ขายหมดแน่นอน หลังยอดขายวันแรกค่อนข้างต่ำ คนสนใจน้อย ชี้รายย่อยไม่สนเพราะดอกเบี้ยต่ำ แถมระยะเวลายาวนับ 10 ปี ลุ้นนักลงทุนสถาบันงวดหน้า ลั่นเดินหน้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 

ผู้จัดการรายวัน