xs
xsm
sm
md
lg

ผ้าห่มกันหนาว

พม. จัดโครงการ “ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” มอบให้ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ จ.น่าน
พม. จัดโครงการ “ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” มอบให้ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ จ.น่าน
 
พม. จัดโครงการ “ร่วมใจ สร้างไทย สร้างที่อยู่อาศัย ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อสร้างบ้านพักถาวรให้ผู้ประสบภัยดินโคลนถล่มบ้านห้วยขาบ จ.น่าน วันนี้ (31 ม.ค.) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าปลา จำนวน 500 ผืน และอำเภอฟากท่า จำนวน 500 ผืน ณ หอป
 

Online Section

องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 4,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์
 

Online Section

เนืองแน่น!ชาวพุทธไทย-พม่า-ลาว-จีน แห่ร่วมงานบุญ “55 ปีครูบาบุญชุ่ม”ก่อนปลีกวิเวกนาน 3 ปี 3 เดือน
เนืองแน่น!ชาวพุทธไทย-พม่า-ลาว-จีน แห่ร่วมงานบุญ “55 ปีครูบาบุญชุ่ม”ก่อนปลีกวิเวกนาน 3 ปี 3 เดือน
 
เชียงราย – พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศ ทั้งไทย-พม่า-ลาว-จีน แห่ร่วมงานบุญ “สืบชะตาหลวง 55 ปีครูบาบุญชุ่ม” แน่นสถานปฏิบัติธรรมดอยเวียงแก้ว หลังข่าวสะพัดพระเกจิดังแห่งลุ่มน้ำโขง เตรียมปลีกวิเวกนาน 3 ปี 3 เดือน
 

ภูมิภาค

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท จำนวน 500 ผืน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากภัยหนาวในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานญผ้าห่มกันหนาว ราษฎรพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานญผ้าห่มกันหนาว ราษฎรพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปาง
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ทะและอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปา
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตา
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว จำนวน 750 ผืน แก่ราษฎร อ.นาแห้ว จ.เลย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว จำนวน 750 ผืน แก่ราษฎร อ.นาแห้ว จ.เลย
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอนาแห้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำ
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎร อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวนรวม 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอชาติตระการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในจังหวัดขอนแก่น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในจังหวัดขอนแก่น
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอหนองนาค จังหวัด
 

Online Section

ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.ขอนแก่น
ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.ขอนแก่น
 
วันนี้ ( 19 พ.ย.) เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแพร่
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ ในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎร จ.แพร่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎร จ.แพร่
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ยากไร้ ในภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.นครราชสีมา
ร.10 พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.นครราชสีมา
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน 3,000 ผืนมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอ อ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.อุดรธานี
ร.10 พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.อุดรธานี
 
วันนี้ (7 พ.ย.) เวลา 09.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  จำนวน 1,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รั
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อุดรธานี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อุดรธานี
 
อุดรธานี-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่ จ.อุดรธานี
 

ภูมิภาค

ส่อแล้งหนัก! โคราชจับตา 218 หมู่บ้านเสี่ยงขาดน้ำอุปโภคบริโภค พืชเกษตรเสียหายแล้ว 19 อำเภอ
ส่อแล้งหนัก! โคราชจับตา 218 หมู่บ้านเสี่ยงขาดน้ำอุปโภคบริโภค พืชเกษตรเสียหายแล้ว 19 อำเภอ
 
ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - โคราชจับตา 218 หมู่บ้านเสี่ยงแล้งหนักขาดน้ำอุปโภค-บริโภค ผู้ว่าฯ สั่งเร่งสูบเก็บน้ำดิบสำรองผลิตประปาให้เพียงพอ พร้อมใช้รถสูบส่งระยะไกล-เป่าล้างบ่อบาดาล ขณะพื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว 1,304 หมู่บ้านใน 19 อำเภอ
 

ภูมิภาค

โกงผ้าห่มคนจนโผล่สิงห์บุรี  แฉคนทุจริตที่ขอนแก่นได้ดี
โกงผ้าห่มคนจนโผล่สิงห์บุรี แฉคนทุจริตที่ขอนแก่นได้ดี
 
เจ้าหน้าที่ป.ป.ท. รุกสอบศูนย์คนไร้ที่พึ่ง จ.สิงห์บุรี พบพิรุธการจัดซื้อวงเงิน 2 แสนบาท ได้ผ้าห่มไร้คุณภาพ บาง เบา เปื่อยยุ่ย สีตก และซื้อเกินราคาผืนละ 400 บาท จ่อตรวจสอบผู้ประกอบการคู่สัญญาเอี่ยวร่วมทุจริตด้วยหรือไม่ ด้านเพจดังแฉอีก ทุจริตคนไร้ที่พึ่งขอนแก่น คนพัวพันโกง ได้ดี ทั้งบรรจุ เลื่อนขั้น
 

ผู้จัดการรายวัน

ป.ป.ท.ลงพื้นที่สิงห์บุรีตรวจสอบจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว
ป.ป.ท.ลงพื้นที่สิงห์บุรีตรวจสอบจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว
 
พ.ท.กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งของ จ.สิงห์บุรี จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวแจกผู้สูงอายุ โดยพบว่าผ้าห่มไม่ได้มาตรฐาน
 

ทันเหตุการณ์

ผ้าห่มผืนละ 400 “เปื่อยยุ่ย-สีตก” ป.ป.ท.รุกสอบศูนย์คนไร้ที่พึ่งสระบุรี พบพิรุธจัดซื้อ โยงสอบผู้ประกอบการ
ผ้าห่มผืนละ 400 “เปื่อยยุ่ย-สีตก” ป.ป.ท.รุกสอบศูนย์คนไร้ที่พึ่งสระบุรี พบพิรุธจัดซื้อ โยงสอบผู้ประกอบการ
 
MGR Online - เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.รุกสอบศูนย์คนไร้ที่พึ่งจ.สระบุรี พบพิรุธการจัดซื้อวงเงิน 2 แสนบาท ได้ผ้าห่มไร้คุณภาพบางเบา เปื่อยยุ่ย สีตก และซื้อเกินราคาผืนละ 400 บาท จ่อตรวจสอบผู้ประกอบการคู่สัญญาเอี่ยวร่วมทุจริตด้วยหรือไม่
 

อาชญากรรม

ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ
ร.10 พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ
 
วันนี้ (12 มี.ค. 61) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะ
 

ทันเหตุการณ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ระนอง มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ระนอง มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38
 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ระนอง มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 นักเรียนจำนวน303 คน และบุคลากร 65 คน ซึ่งได้รับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวจำนวน 100 ชุด เข้ารับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้
 

ภาคใต้

ชมรมลูกจ้าง สสจ.เชียงใหม่ระดมสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา สื่อการสอนส่งมอบเด็กถิ่นทุรกันดาร
ชมรมลูกจ้าง สสจ.เชียงใหม่ระดมสิ่งของ อุปกรณ์กีฬา สื่อการสอนส่งมอบเด็กถิ่นทุรกันดาร
 
ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - สสจ.เชียงใหม่และชมรมลูกจ้างสำนักงานสาธารณสุขจัดทำโครงการ “สาธารณสุขสัมพันธ์แก้ภัยหนาว” ร่วมกันส่งมอบผ้าห่มกันหนาว ยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กีฬา และสื่อการเรียนการสอน ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
 

ภูมิภาค

หล่อใจบุญ “โดนัท” ทำความดีโครงการ “น้ำใจไม่ขาดสิ้นจากแดนดินสู่แดนดอยปี 4”
หล่อใจบุญ “โดนัท” ทำความดีโครงการ “น้ำใจไม่ขาดสิ้นจากแดนดินสู่แดนดอยปี 4”
 
ทำเอาเด็กๆ บนดอยยิ้มแก้มปริ ที่เห็น พี่โดนัท-ภัทรพลฒ์ เดชพงษ์วรานนท์ พระเอกน้องใหม่ไฟแรงจากละคร คุณชายไก่โต้ง ทาง ช่อง 7 สี จูงมือครอบครัว และแฟนคลับ ชวนผู้มีจิตสาธารณะร่วมโครงการ น้ำใจไม่ขาดสิ้นจากแดนดินสู่แดนดอยปีสี่ นำเครื่องนุ่งห่มกันหนาว วัสดุอุปกรณ์การเรียน และนำเงินสมทบทุนงบประมาณในการเรียนการสอน เยือน 2 โรงเรียนในถิ่นที่ห่างไกล
 

ละคร

พรูเด็นเชียล มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงใหม่
พรูเด็นเชียล มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.เชียงใหม่
 
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย มร. อามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้าและการตลาด ร่วมกับพนักงานจิตอาสาและคณะสื่อมวลชนร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวนกว่า 2,000 ผืนให้แก่ชาวบ้าน ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิงใต้ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวเป็นประจำทุกปี
 

Green Innovation & SD

หนึ่งคนให้...หลายคนรับ CSR เชิงกลยุทธ์ขยายแนว/ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
หนึ่งคนให้...หลายคนรับ CSR เชิงกลยุทธ์ขยายแนว/ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
 
สมัยก่อนเวลาพูดถึงคนที่มีปัญหาสายตา เรามักนึกไปถึงคนสูงอายุที่เผชิญกับภาวะการเสื่อมหรือโรคที่มีผลกระทบต่อการมองสิ่งของและการอ่านหนังสือ ซึ่งน่าเห็นใจมาก แต่ในยุคดิจิทัลที่ผู้คนใช้เครื่องมือสื่อสารจนกลายเป็น “สังคมก้มหน้า” อย่างไม่เว้นว่างหรือไม่รู้จักพักบ้างก็กลายเป็นภัยคุกคามที่ไม่เว้นแม้แต่วัยเด็ก
 

Green Innovation & SD

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยที่บุรีรัมย์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยที่บุรีรัมย์
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฏรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยวันนี้ (6 ก.พ.61) นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะรองประธานก
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานพร้อมผ้าห่มกันหนาวไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยวันนี้ (5 ก.พ. 61) ท
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 พระราชทานผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยหนาวโคราช
ร.10 พระราชทานผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยหนาวโคราช
 
วันนี้ (2 ก.พ.) เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่
 

ทันเหตุการณ์

นครพนมหนาวเย็นอีกรอบ อุณหภูมิวัดได้ 14-15 องศาฯ
นครพนมหนาวเย็นอีกรอบ อุณหภูมิวัดได้ 14-15 องศาฯ
 
สภาพอากาศที่ จ.นครพนม กลับมาหนาวเย็นอีกรอบ หลังอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเช้าวันนี้ (30 ม.ค.) พบว่าอุณหภูมิลดลง 4 -5 องศาเซลเซียส ตรวจวัดอุณหภูมิของสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม มีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 14 -15 องศาเซลเซียสด้าน พลตรี สมชาย ครรภา
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.ศรีสะเกษ-ร้อยเอ็ด
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.ศรีสะเกษ-ร้อยเอ็ด
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดร้อยเอ็
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่พสกนิกร จ.อุตรดิตถ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่พสกนิกร จ.อุตรดิตถ์
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอฟากท่า และในพื้นที่อำเภอท่าปลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา และ อำเภอบ้านโคก และในอำเภอน้ำปาด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.อุตรดิตถ์
ร.10 โปรดเกล้าฯให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.อุตรดิตถ์
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ภาคต่างๆของประเทศไทย ทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพของราษฎรในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวงกว้างวั
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยที่นครสวรรค์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยที่นครสวรรค์
 
วันนี้ (19 ม.ค.) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด ฯ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอป
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนประสบภัยหนาว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร จ.มหาสารคาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนประสบภัยหนาว พระราชทานผ้าห่มกันหนาว แก่ราษฎร จ.มหาสารคาม
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ประสบภัยหนาว ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดมหาสารคามทำให้อุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบกับการดำรงชีวิตของราษฎรเป็นวงกว้าง
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาวที่มหาสารคาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าห่มผู้ประสบภัยหนาวที่มหาสารคาม
 
วันนี้ (16 ม.ค.) เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดมหาสารคาม เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 750 ผืน ไปมอบแก่ราษฎ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงห่วงใยราษฎร พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.กาฬสินธุ์
ร.10 ทรงห่วงใยราษฎร พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ.กาฬสินธุ์
 
วันนี้ (15 ม.ค.) เวลา 11.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 500
 

ทันเหตุการณ์

คสช.กำชับ กกล.รส.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
คสช.กำชับ กกล.รส.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
 
พล.อ.สสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช. โดยได้เน้นย้ำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมประสานกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือ และแ
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรชาวกาฬสินธุ์ 1,500 ผืน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรชาวกาฬสินธุ์ 1,500 ผืน
 
กาฬสินธุ์ - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เพื่อพระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 3 อำเภอ จำนวน 1,500 ผืน
 

ภูมิภาค

ร.10 พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.อุทัยธานี
ร.10 พระราชทานผ้าห่มมอบแก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.อุทัยธานี
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ประชาชน และนักเรียนของโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ตำบลแก
 

ทันเหตุการณ์