xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้เชิญผ้าห่มกันหนาว ไปมอบแก่ราษฎรประสบภัยหนาว จ.เชียงราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงราย เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 3,500 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวจากสภาพอากาศหนาวเย็นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนอำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด อำเภอเชียงแสน และเวียงป่าเป้า เป็นตัวแทนผู้ประสบภัยหนาว เข้ารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆ ต่อไป