xs
xsm
sm
md
lg

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

‘อาเบะ’ ขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุด
‘อาเบะ’ ขึ้นแท่นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุด
 
ชินโซ อาเบะ สร้างสถิติเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นวันนี้ (20 พ.ย.) ทว่าเป้าหมายหลายอย่างที่รัฐบาลวาดฝันเอาไว้ยังคงห่างไกลความเป็นจริง โดยเฉพาะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มบทบาททางทหารของกองกำลังแ
 

ต่างประเทศ

คำสำคัญในพระปฐมบรมราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ
คำสำคัญในพระปฐมบรมราชโองการของสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ
 
ตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่ในบรรยากาศเฉลิมฉลองการเข้าสู่สมัยเรวะหลังจากสมเด็จพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ตามปกติญี่ปุ่นมีช่วงหยุดยาวปลายเดือนเมษายนต่อต้นเดือนพฤษภาคม 5-6 วันอยู่แล้วทุกปี
 

ญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ “สถาบันจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น” จากอดีตสู่ปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ฉบับย่อ “สถาบันจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น” จากอดีตสู่ปัจจุบัน
 
สถานะศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกโยงกับเทพเจ้าเคยเอื้อให้จักรพรรดิญี่ปุ่นทรงกำหนดศักดิ์และสิทธิ์ทางสังคมได้เอง ทว่าในช่วงเวลากว่าพันปี สถาบันนี้ผ่านการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างด้วยปัจจัยทางการเมืองมาหลายครั้ง จนกระทั่งวันที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามให
 

ญี่ปุ่น