xs
xsm
sm
md
lg

ประชาธิปไตยพลังงาน

“แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า(ฉบับใหม่)” แกล้งมองไม่เห็นประชาธิปไตยพลังงาน
“แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า(ฉบับใหม่)” แกล้งมองไม่เห็นประชาธิปไตยพลังงาน
 
กว่า 100 ปีมาแล้วที่การตัดสินใจ การบริหารและความเป็นเจ้าของระบบการผลิตไฟฟ้าทั่วทั้งโลกต่างก็อยู่ในมือของคนจำนวนน้อย กระแสไฟฟ้าซึ่งโดยหลักการแล้วสามารถไหลได้ 2 ทิศทาง แต่ก็ได้ถูกบังคับให้ไหลออกจากโรงไฟฟ้าไปสู่ผู้บริโภคนับหลายล้านคนในทิศทางเดียวมาตลอด
 

ผู้จัดการรายวัน