xs
xsm
sm
md
lg

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ

ไทยพัฒน์ ชี้แนวทางซีเอสอาร์ ปี 62 องค์กรต้องขับเคลื่อน “คุณค่าและผลกระทบ”
ไทยพัฒน์ ชี้แนวทางซีเอสอาร์ ปี 62 องค์กรต้องขับเคลื่อน “คุณค่าและผลกระทบ”
 
•ผลสำรวจความก้าวหน้าในการทำซีเอสอาร์ของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ปีที่ผ่านมายังพบว่าส่วนใหญ่คงทำกันแบบเบื้องต้นที่เป็นเชิงรับ หรือตามกระแสร้อยละ 73 •แนะองค์กรยุคใหม่ควรมุ่งประโยชน์เต็มจากการขับเคลื่อนซีเอสอาร์ ที่จะต้องยกระดับจากกิจกรรม (Event) เป็นกระบวนการ (Process) •บริบท “คุณค่าและผลกระทบ” ถึงจะตอบโจทย์ความยั่งยืน และไปช่วยเสริมสร้างผลประกอบการในระยะยาวแก่กิจการ
 

Green Innovation & SD

เจาะซีเอสอาร์ ปี 61 เจอะทั้งโอกาสและท้าทาย / ไทยพัฒน์จี้ธุรกิจใส่ใจ “มณฑลที่ยั่งยืนของกิจการ”
เจาะซีเอสอาร์ ปี 61 เจอะทั้งโอกาสและท้าทาย / ไทยพัฒน์จี้ธุรกิจใส่ใจ “มณฑลที่ยั่งยืนของกิจการ”
 
สถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศแนวโน้ม CSR ปี 61 ใน 6 ทิศทางสำคัญ พร้อมแนะธุรกิจต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับบทบาทในการดูแลมณฑลแห่งความยั่งยืนของกิจการ
 

Green Innovation & SD

ESG 100 หนุนธุรกิจสร้างองค์กรยั่งยืน ตอกย้ำผล “ที่มากกว่าเม็ดเงินกำไร”
ESG 100 หนุนธุรกิจสร้างองค์กรยั่งยืน ตอกย้ำผล “ที่มากกว่าเม็ดเงินกำไร”
 
-สถาบันไทยพัฒน์ ประกาศ 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG 100) ปี 2560 เป็นตัวเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทน มากกว่าเม็ดเงินกำไร -แจงกระบวนการคัด ESG 100 จาก 656 บจ. แบบบูรณาการ ผนวกเข้ากับข้อมูลทางการเงิน ที่เรียกว่า Integrated ESG
 

Green Innovation & SD

เปิดตัว SROI วัดผล CSR  มาตรฐานโลก ดูคุณค่า-คุ้มค่า
เปิดตัว SROI วัดผล CSR มาตรฐานโลก ดูคุณค่า-คุ้มค่า
 
- เดินหน้า Social Value International เชื่อมเครือข่ายองค์กรสากลที่มุ่งส่งเสริมมาตรฐานการประเมินคุณค่าทางสังคม - จัดหลักสูตรอบรมผู้เชี่ยวชาญไทยตามกรอบ SROI สากลที่มุ่งส่งเสริมมาตรฐานการประเมินคุณค่าทางสังคม - ผู้บริหารกิจการชั้นนำและรัฐวิสาหกิจเข้าอบรมคึกคัก หวังได้เครื่องมือประเมินบทบาท CSR ตอบโจทย์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 

Green Innovation & SD

“ไทยพัฒน์” แนะกิจการขับเคลื่อน 6 ทิศทาง CSR
“ไทยพัฒน์” แนะกิจการขับเคลื่อน 6 ทิศทาง CSR
 
หนุนบทบาทองค์กรธุรกิจไทยในยุคเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาก โจทย์ CSR นับวันก็ยิ่งท้าทายผู้ประกอบการ แนะธุรกิจควรเริ่มทันที เริ่มต้นกับชุมชนที่ธุรกิจตั้งอยู่ก่อนก้าวไปสู่สังคมใหญ่ สถาบันไทยพัฒน์ สรุป 6 ทิศทางมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ เที่ยงธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ท้องถิ่น ท่องเที่ยว และทดแทน
 

Green Innovation & SD

รายงานเพื่อองค์กรยั่งยืน เริ่มเชื่อมโยงเป้าระดับโลก / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
รายงานเพื่อองค์กรยั่งยืน เริ่มเชื่อมโยงเป้าระดับโลก / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
 
น่าสังเกตว่า กระแสโลกธุรกิจทุกวันนี้เคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ 2 บริบท คือ ขณะที่องค์กรที่ใฝ่หาความเจริญเติบโตเพื่อมุ่งสู่ “ความเป็นเลิศเชิงธุรกิจ” และการเป็นผู้ชนะในเกมแข่งขัน ก็ตื่นตัวในการพัฒนาองค์กรไปสู่ “ความยั่งยืน”
 

Green Innovation & SD

LPN รับรางวัล Sustainable Development Goals
LPN รับรางวัล Sustainable Development Goals
 
LPN รับรางวัล Sustainable Development Goals นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(LPN)(ที่ 2 จากขวา) รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “Sustainable Development Goals (SDGs)” จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (กลาง) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะเป็นองค์กรที่ริเริ่มจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน (Sustainability Report) อิงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก การรับรางวัลครั้งนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและตอกย้ำแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
 

Management & HR

LPN รับรางวัล “ESG 100 Certificate”
LPN รับรางวัล “ESG 100 Certificate”
 
LPN รับรางวัล “ESG 100 Certificate” นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(LPN)(ที่ 3 จากขวา) รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “ESG 100 Certificate” จากดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอบโจทย์การลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) แก่นักลงทุน โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่กำลังมองหาบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ณ อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ถ.พระราม 4
 

Management & HR

กฟผ.จัดงานครบรอบ 47 ปี ย้ำแนวทาง คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
กฟผ.จัดงานครบรอบ 47 ปี ย้ำแนวทาง คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 47 ปี กฟผ. คิดและทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน เผยแพร่ภารกิจการผลิตไฟฟ้าและงานรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเปิดตัวโฆษณาชุดใหม่ “พรหมลิขิต” ชูงานชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ทำให้สังคมรอบโรงไฟฟ้าอยู่ดีมีสุข
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เป้า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
เป้า “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างไร / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล
 
ช่วงประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า กระแสสังคมมีการอ้างอิงถึงแนวคิดเรื่อง “การพัฒนาที่อย่างยั่งยืน” หรือ SD (Sustainable Development) อย่างกว้างขวาง แต่ก็มีคำถามว่าเป้าหมายความยั่งยืนนั้น เพื่อ “ใครยั่งยืน” กันแน่ !
 

Green Innovation & SD

ไทยออยล์ ชูธงธรรมาภิบาล หนุน “พนักงาน” ขับเคลื่อนกิจการโปร่งใส
ไทยออยล์ ชูธงธรรมาภิบาล หนุน “พนักงาน” ขับเคลื่อนกิจการโปร่งใส
 
•พันธกิจหนึ่งที่ไทยออยล์ มุ่งมั่น ยึดมั่น คือการมีธรรมาภิบาล หรือ Corporate Governance (CG) ในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยให้พนักงานทุกระดับเป็นกลไกขับเคลื่อนก้าวไปสู่เป้าหมาย •ล่าสุดการันตีผลลัพธ์ “กิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล” จากการประกาศของ RobecoSAM 2016 , การได้รับรางวัล Best Corporate Governance 2015, รางวัล The Asset Corporate Awards - Platinum Award และรางวัล TOP 50 ASEAN PLCs ซึ่งไทยออยล์ติด 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

Green Innovation & SD

เดินหน้าเตรียมรับรอง “องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐาน ISO 37001
เดินหน้าเตรียมรับรอง “องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐาน ISO 37001
 
เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย หรือ PACT และบริษัท บูโร เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BVC ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาแนวปฏิบัติและการตรวจสอบการต่อต้านการติดสินบน เพื่อเตรียมรับรอง “องค์กรปลอดสินบน” ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 37001 ระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน ที่จะประกาศใช้ในปี 2559
 

Green Innovation & SD

ไทยพัฒน์ หนุนธุรกิจ ออกรายงานอิงเป้าหมายโลก ดันองค์กรไทยเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
ไทยพัฒน์ หนุนธุรกิจ ออกรายงานอิงเป้าหมายโลก ดันองค์กรไทยเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค
 
สถาบันไทยพัฒน์ ชวนภาคธุรกิจ จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อ้างอิงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สหประชาชาติประกาศเป็นเป้าหมายโลก หวังให้ทุกประเทศนำไปขับเคลื่อน เชื่อสามารถช่วยผลักดันให้องค์กรธุรกิจไทยขึ้นแท่นเป็นผู้นำการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน
 

Green Innovation & SD

Green Vision : เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก/ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
Green Vision : เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก/ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
 
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ชาติสมาชิก 193 ประเทศ ได้ใช้เวทีการประชุมสุดยอดการพัฒนาที่ยั่งยืน รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development)
 

Green Innovation & SD

ประมวลภาพข่าวสังคมธุรกิจ ประจำวันจันทร์ที่ 19-25 ตุลาคม 2558
ประมวลภาพข่าวสังคมธุรกิจ ประจำวันจันทร์ที่ 19-25 ตุลาคม 2558
 
• นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ • “อภิรดี ตันตราภรณ์” (ที่ 3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย “ฟรานซิส เกอร์รี่” (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การทรัพย์สินทา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ไทยพัฒน์ตั้ง “กก.เครือข่ายยั่งยืน” รับลูก UN ชู “สังคม2020”
ไทยพัฒน์ตั้ง “กก.เครือข่ายยั่งยืน” รับลูก UN ชู “สังคม2020”
 
•สถาบันไทยพัฒน์ จัดตั้ง “คณะกรรมการเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน” มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่ายงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย •เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะเป็นกรอบการพัฒนาระดับโลกไปอีก 15 ปี •ประกาศขับเคลื่อนวาระ “สังคม 2020” เป็นกรอบ 5 ปีแรก ตามวิถีสหประชาชาติ
 

Green Innovation & SD

ส่องสองวิถีลงทุนหลักทรัพย์ ESG  หนุนขับเคลื่อน CSR ในแบบยั่งยืน
ส่องสองวิถีลงทุนหลักทรัพย์ ESG หนุนขับเคลื่อน CSR ในแบบยั่งยืน
 
เป็นสองทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการช่วยเหลือ หรือไปสนับสนุนซีเอสอาร์ที่มีความยั่งยืน ทางเลือกแรก ลงทุนกับ “กองทุนรวม คนไทยใจดี” หรือ BKIND กับอีกรูปแบบเมื่อเร็วๆ นี้ 6 องค์กรธุรกิจชั้นนำ นำร่องร่วมเป็นหุ้นส่วน “การลงทุนสุนทาน” พร้อมระดมเงินตั้งต้นก้อนแรก 120 ล้านบาท เป็นทุนประเดิมคาดจะเปิดกองทุนได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้
 

Green Innovation & SD

Green Vision : เทรนด์การจัดอันดับความยั่งยืนในไทยและเทศ / ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
Green Vision : เทรนด์การจัดอันดับความยั่งยืนในไทยและเทศ / ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
 
จากความต้องการของผู้ลงทุนที่มีต่อข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงผลประกอบการในอดีต ผู้ลงทุนได้ให้ความสำคัญของข้อมูลที่มิใช่ตัวเลขทางการเงินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 

Green Innovation & SD