xs
xsm
sm
md
lg

ชักพระ

เปิดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 70
เปิดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ครั้งที่ 70
 
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณี และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
 

ภาคใต้

“ศอ.บต.” ในบทบาทที่ไม่ได้ทิ้ง “กลุ่มไทยพุทธ” ไว้ข้างหลัง?!
“ศอ.บต.” ในบทบาทที่ไม่ได้ทิ้ง “กลุ่มไทยพุทธ” ไว้ข้างหลัง?!
 
ทางออกของไฟใต้สำหรับ ศอ.บต.คือ พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ พัฒนาการศึกษา และสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แม้จะต่างศาสนา ต่างวัฒนธรรมและประเพณี แต่ทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น
 

ภาคใต้

พุทธศาสนิกชนภาคใต้ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ ร่วมลากเรือพระออกพรรษากันอย่างคึกคัก
พุทธศาสนิกชนภาคใต้ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ ร่วมลากเรือพระออกพรรษากันอย่างคึกคัก
 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ - ประชาชนในภาคใต้ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะกันในหลายพื้นที่ นครศรีธรรมราชจัดลากพระทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก “ปากพะยูน” จ.พัทลุงจัดประกวดเรือพระบกชิงถ้วยพระราชทาน “ยะลา” แห่เสลี่ยงอัญเชิญพระพุทธรูปลงมาตามบันไดวัดคูหาภิมุขพ
 

ภาคใต้