xs
xsm
sm
md
lg

ปัตตานีจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อม พล.ต.ปิยะพงษ์ วงศ์จันทร์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีชักพระอำเภอโคกโพธิ์ ครั้งที่ 70 ประจำปี 2562 และงานมหกรรมสินค้าชุมชน “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” OTOP ครั้งที่ 19 ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 11-20 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ เพื่อร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และดำรงรักษาไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น