xs
xsm
sm
md
lg

จัดการขยะที่ต้นทาง

ผุดไอเดียเจ๋ง! ทน.ตรังจัดรับซื้อ “ขยะเดลิเวอรี่” ถึงหน้าบ้าน ช่วยลดปริมาณขยะทิ้งสู่บ่อ
ผุดไอเดียเจ๋ง! ทน.ตรังจัดรับซื้อ “ขยะเดลิเวอรี่” ถึงหน้าบ้าน ช่วยลดปริมาณขยะทิ้งสู่บ่อ
 
ตรัง – เทศบาลนครตรังผุดไอเดียเจ๋ง จัดรับซื้อขยะรีไซเคิลหรือ “ขยะเดลิเวอรี่” ถึงหน้าบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะที่จะทิ้งสู่บ่อขยะ
 

ภาคใต้

อบจ.พัทลุงเปิดโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ส่งเสริม ปชช.คัดแยกขยะ
อบจ.พัทลุงเปิดโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ส่งเสริม ปชช.คัดแยกขยะ
 
พัทลุง - อบจ.พัทลุงเปิดโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย พบพัทลุงมีของเสียอันตรายจากชุมชนเฉลี่ยวันละ 4 ตัน
 

ภาคใต้