xs
xsm
sm
md
lg

กษัตริย์มาเลเซีย

มาเลเซียไม่ตัดความเป็นไปได้ ออกกม.ใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น
มาเลเซียไม่ตัดความเป็นไปได้ ออกกม.ใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งขึ้น
 
มาเลเซียไม่มีแผนเดินตามไทยในการออกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ เพื่อปกป้องผู้ปกครองมาเลเซีย แต่ก็ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่จะแก้ไขหรือเสนอกฏหมายใหม่สำหรับปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น
 

ต่างประเทศ

รัฐปะหังเลือก “สุลต่าน” พระองค์ใหม่ เพื่อรอขึ้นเป็น “กษัตริย์มาเลย์” พระองค์ต่อไป
รัฐปะหังเลือก “สุลต่าน” พระองค์ใหม่ เพื่อรอขึ้นเป็น “กษัตริย์มาเลย์” พระองค์ต่อไป
 
รัฐแห่งหนึ่งมาเลเซียประกาศว่า พวกเขาได้มีสุลต่านพระองค์ใหม่แล้วในวันนี้ (12) ผู้ซึ่งจะได้รับเลือกเป็นกษัตริย์หลังจากอดีตสมเด็จพระราชาธิบดีทรงสละราชบัลลังก์ภายหลังข่าวการเสกสมรสกับอดีตนางงามชาวรัสเซีย
 

ต่างประเทศ

In Pics: “อันวาร์ อิบราฮิม” ทายาทการเมืองมหาเธร์ ชนะเลือกตั้งซ่อมถล่มทะลาย
In Pics: “อันวาร์ อิบราฮิม” ทายาทการเมืองมหาเธร์ ชนะเลือกตั้งซ่อมถล่มทะลาย
 
อดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม ชนะเลือกตั้งซ่อมสส.เมืองพอร์ต ดิคสัน (Port Dickson) รัฐเนอเกอรีเซิมบีลัน (Negeri Sembilan) แบบแลนด์สไลด์ ได้ไป 31,016 เสียง ขณะที่ผู้สมัครที่ได้เสียงมากสุดเป็นอันดับ 2 อยู่ที่ 7,456 เส
 

ต่างประเทศ