xs
xsm
sm
md
lg

“CPAC ผนึกThai Obayashi” แชร์องค์ความรู้ ขนทัพนวัตกรรมยกระดับมาตรฐานก่อสร้างไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์CPAC Green Solution จับมือ Thai Obayashi ยกทัพนวัตกรรม CPAC Green Solution เปิด “Greenovation Showcase” พื้นที่แชร์องค์ความรู้ภายใน “Thai Obayashi Training Center” ศูนย์การเรียนการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย หวังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ พัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมก่อสร้าง

นายสุรชัย นิ่มละออ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า CPAC Green Solution มีเป้าหมายที่จะ “ยกระดับ” มาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนสู่การ Turn Waste to Value เปลี่ยนความสูญเสียให้มีประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ตามแนวทางการดำเนินงาน ESG 4 Plus ของเอสซีจี

ล่าสุด ได้ร่วมกับ Thai Obayashi ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างและงานวิศวกรรมครบวงจร โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาในระบบการก่อสร้างตอบโจทย์ความต้องการของ Stakeholder/Ecosystem ในวงการก่อสร้างปัจจุบันที่ให้ความสำคัญเรื่องของปัญหาโลกร้อน ทรัพยากรขาดแคลน เปลี่ยนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดย CPAC Green Solutionนำเสนอ “Greenovation Showcase” ผ่านศูนย์ Thai Obayashi Training Center เพื่อแชร์องค์ความรู้ด้านทักษะการทำงานและสร้างเครือข่าย Ecosystem ให้เติบโตร่วมกัน

สำหรับโซลูชันที่นำมาจัดแสดงภายใน Thai Obayashi Training Center ประกอบไปด้วย สินค้า บริการ และโซลูชันที่ตอบโจทย์การก่อสร้างยุคใหม่ มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตั้งแต่กลุ่มสินค้า Low Carbon Cement & Concrete ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี สูตรไฮบริด และผลิตภัณฑ์คอนกรีตคาร์บอนต่ำ CPAC ที่ได้รับรองฉลากเพื่อสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานโซลูชันสำหรับงานโครงสร้าง Low Carbon Construction ภายใต้แบรนด์ CPAC Green Solution สำหรับทุกกลุ่มงานก่อสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปครบวงจร CPAC Smart Structure Solution สำหรับงาน Residential & Commercial แบบ Fully Precast System, Column & Beam System, S Wall System, CPAC 3D Printing Solution นวัตกรรมพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ สำหรับงานก่อสร้างและงานตกแต่ง และ CPAC Ultra Bridge Solution เทคโนโลยีคอนกรีตสมรรถนะสูงสำหรับงาน Infrastructure

นายชนวิช อนัคกุล Executive Adviser บริษัท นันทวัน จำกัด (Thai Obayashi) กล่าวว่า สำหรับ Thai Obayashi Training Center ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทย มีบริการของศูนย์อบรม ประกอบไปด้วย ห้องสัมมนา พื้นที่สาธิตภายใน พื้นที่สาธิตภายนอกและทดลองภาคสนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการก่อสร้าง เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะสำหรับพนักงาน Thai Obayashi และ Sub Contractors อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนิสิตนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรที่สนใจศึกษาดูงาน ทั้งจากในและต่างประเทศ

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ระหว่าง Thai Obayashi และ CPAC Green Solution ถือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้วงการก่อสร้างไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน อีกทั้งยังสร้าง Inspiration ให้คนในวงการก่อสร้างตระหนักถึงความสำคัญ และมีความรู้ในการเลือกวัสดุ กระบวนการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้งานคุณภาพ สร้างเสร็จไว ลดขยะในการก่อสร้าง ลดปัญหาโลกร้อน สร้างสังคมสีเขียวร่วมกัน ยกระดับมาตรฐานให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน”


กำลังโหลดความคิดเห็น