xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.ไฟเขียวอนุมัติ COCOCO ขาย 370 ล้านหุ้น เดินหน้าเข้า SET

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ก.ล.ต.อนุมัติแบบคำขอขายหุ้น IPO "ไทย โคโคนัท" จำนวนไม่เกิน 370 ล้านหุ้น พร้อมเข้า SET ผู้บริหารเผยระดมทุนเพื่อขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าว มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายใหญ่ของไทย เตรียมเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนทั่วประเทศเร็วๆ นี้

ดร.วรวัฒน์ ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO ผู้ผลิตและจำหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายใหญ่ของไทย เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 370 ล้านหุ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

โดยหุ้น IPO ของ COCOCO จำนวน 370 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 25.17% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ในหมวดธุรกิจ (Sector) อาหารและเครื่องดื่ม ภายในปี 2566

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อ 1.ใช้ขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (COCOCO) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตน้ำมะพร้าว เพื่อขยายกำลังผลิตน้ำมะพร้าวจากประมาณ 110,000 ตัน/ปี เป็น 218,000 ตัน/ปี รวมถึงขยายคลังสินค้าเพื่อรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว 2.ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายประเภทสินค้าในผลิตภัณฑ์ขนมกินเล่นของสุนัขและแมว 3.ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายประเภทสินค้าในไอศกรีม 4.ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ 5.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital) สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

"การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ SET ของ COCOCO ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จของ COCOCO ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำผู้ผลิตและจำหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้รายใหญ่ของไทย" ดร.วรวัฒน์ กล่าว

นายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO เปิดเผยว่า ภายหลัง ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อย COCOCO พร้อมจะเดินสายนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (โรดโชว์) ทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครในเร็วๆ นี้

โดย COCOCO เป็นบริษัทฯ ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีย้อนหลังปี 2563-2565 พบว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 3,036.33 ล้านบาท 3,481.71 ล้านบาท และ 3,381.16 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 69.46 ล้านบาท 241.88 ล้านบาท และ 302.22 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิ 2.29% 6.95% และ 8.94% ตามลำดับ และในช่วงไตรมาส 1/2566 (ม.ค.-มี.ค.2566) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 859.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.36% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 มีรายได้อยู่ที่ 839.42 ล้านบาท และมีกำไรอยู่ที่ 66.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.55% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 61.63 ล้านบาท สะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


กำลังโหลดความคิดเห็น