xs
xsm
sm
md
lg

"ยูโร ครีเอชั่นส์" ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 78 ล้านหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.ยูโร ครีเอชั่นส์ (EURO) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 78,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.57% ของจำนวนหุ้นหลัง IPO มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท 55,000,000 หุ้น คิดเป็น 18.03% และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย European Design Holdings Limited (EDH) จำนวน 23,000,000 หุ้น คิดเป็น 7.54% บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมี บล.ทรีนีตี้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

EURO ประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจร ครอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์นอกอาคาร ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง สินค้าและวัสดุเพื่อการตกแต่ง ของใช้ เครื่องนอน เครื่องออกกำลังกาย และสินค้าหรืออุปกรณ์เทคโนโลยี ภายใต้ชื่อร้าน "Euro Creations" และร้านภายใต้แบรนด์อื่นๆ

วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสำหรับการก่อสร้างโชว์รูมแห่งใหม่ จำนวน 3 แห่งภายในปี 2569 และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการภายในปี 2569

บริษัทเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่ง และอุปกรณ์ฟิตเนสจากแบรนด์ชั้นนำระดับลักชัวรี โดยเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เช่น Technogym, Molteni&C, Natuzzi Italia, Giorgetti, Calligaris, Cassina, Christopher Guy, Galotti&Radice, Malerba และ Frette เป็นต้น โดยแต่ละแบรนด์ล้วนมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ยอมรับของลูกค้ามีระดับทั่วโลก

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีโชว์รูมที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ (1) Euro Creations Flagship Gallery at Thonglor (2) Natuzzi Italia at Siam Paragon (3) Euro Creations Gallery at Crystal Design Center (4) Technogym Flagship Showroom at Ekamai และ (5) Technogym Showroom at Central Embassy

และมีแผนเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ที่กำลังจะเปิดในอนาคต (อยู่ในระหว่างดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) Euro Gallery at Thonglor Soi 5 และ (2) Euro Creations Flagship Gallery at Phuket ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 และ (3) Euro Creations Gallery at Thonglor Soi 1 ที่คาดการณ์ว่าจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 และอาจมีการขยายโชว์รูมเพิ่มเติมอีกในอนาคต

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ ครอบครัวกัมบีร์ ถือหุ้น 72.64% หลังเสนอขาย IPO จะลดลงเหลือ 59.54% ครอบครัวอมรรัตนเวช ถือหุ้น 18.16% จะลดลงเป็น 14.89% และ European Design Holdings Limited ถือ 9.02% หลังขาย IPO ไม่มีการถือหุ้น

บริษัทมีรายได้จากการขายและการบริการ เติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 776.59 ล้านบาทในปี 63 เป็น 1,047.91 ล้านบาทในปี 65 และสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 และ 66 รายได้จากการขายและการบริการเท่ากับ 209.07 ล้านบาท และ 324.21 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 105.49 ล้านบาท 121.66 ล้านบาท และ 135.91 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 13.47 ร้อยละ 14.51 และร้อยละ 12.72 ของรายได้รวมในปี 63, 64 และ 65 ตามลำดับ และสำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 และ 66 บริษัทมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 26.59 ล้านบาท และ 60.78 ล้านบาท ตามลำดับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 128.62 จากงวดเดียวกันของปี 65 โดยมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 11.75 และร้อยละ 18.62 ของรายได้รวม ตามลำดับ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ


กำลังโหลดความคิดเห็น