xs
xsm
sm
md
lg

TPL ผ่านเกณฑ์คัดกรอง ตลท.-ก.ล.ต.ทุกขั้นตอน เดินหน้าเข้าเทรด mai 30 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
"ไทยพาร์เซิล" เดินหน้าเข้าเทรดในตลาด mai 30 มิ.ย.นี้ มั่นใจผ่านทุกการตรวจสอบตลาด-ก.ล.ต. ก่อนเข้าเทรด ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ AQUA ยันไม่ขายออก พลิกโฉมเปลี่ยนรถเป็น EV รอรับลูกค้ากลุ่ม ESG ลอยตัวเหนือการแข่งขันในตลาด ระบุเงินระดมทุนที่ได้นำไปขยายกิจการดันรายได้-กำไรเติบโตโดดเด่น


นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความพร้อมที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดบริการภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 มั่นใจผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

"ขณะที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA หลังเสนอขายหุ้นไอพีโอจะมีสัดส่วนการถือหุ้น 26.73% พร้อมติดไซเรนท์พีเรียด ยันไม่ขายออก! สบายใจได้อนาคตพลิกโฉมเปลี่ยนรถเป็น EV รอรับลูกค้ากลุ่ม ESG ขณะที่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ แม้จะมีการแข่งขันที่รุนแรงแต่ TPL ด้วยจุดแข็งในการส่งสินค้าขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก หลากรูปทรง ถือเป็นผู้ให้บริการระดับ Niche ในตลาด Logistics ของประเทศไทย รวมทั้งมีการจัดพอร์ตบริหารความเสี่ยงกระจายกลุ่มลูกค้า B2B B2C C2C ได้ดีเยี่ยมไม่พึ่งพากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากเกินไป จึงสามารถลอยตัวเหนือการแข่งขันในตลาดได้อย่างแน่นอน" นายภัทรลาภ กล่าว

สำหรับเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะเพิ่มศักยภาพการเติบโตรายได้เพิ่มขึ้น 15-20% ซึ่งเติบโตได้มากกว่าภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ทางบกที่อยู่ระดับ 3-5% โดยเงินจากการระดมทุนประมาณ 396 ล้านบาท จะนำไปใช้ซื้อที่ดินและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค (Regional Hub) และลงทุนในยานพาหนะทั้งรถบรรทุก 10 ล้อ และ 6 ล้อ ซึ่งใช้สำหรับการขนส่งในเส้นทางระหว่างภูมิภาค (Line Haul) เป็นหลัก และรถกระบะ 4 ล้อ เพื่อให้บริการได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

รวมทั้งจะปรับกองยานพาหนะด้วยการนำรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในปี 2566 ซึ่งจากการศึกษาทดลองสามารถลดต้นทุนเชื้อเพลิงได้กว่า 50% จึงมั่นใจว่าการปรับมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งลงทุนสถานีชาร์จไฟฟ้าจะทำให้กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่ให้ความสำคัญในด้าน ESG จะให้ความสนใจมาใช้บริการของบริษัทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ค่าพีอีเรโชปรับลดลงไป ขณะเดียวกัน ยังทำให้บริษัทฯ สามารถยกระดับให้เป็นองค์กรก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่หลากรูปทรงด้วยระบบ Green logistics อีกด้วย

ล่าสุด ณ ไตรมาส 1/2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 2.41 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 18.90% จากงวดเดียวกันปีก่อนเท่ากับ 18.04% และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.53 เท่า ขณะที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิ

อนึ่ง บมจ.ไทยพาร์เซิล (TPL) อยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นสามัญให้ประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 22.90% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-23 และ 26 มิถุนายน 2566 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TPL และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด


กำลังโหลดความคิดเห็น