xs
xsm
sm
md
lg

"PDPA" จับมือ "TRIS" ให้บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์PDPA Thailand ลงนามความร่วมมือกับ "TRIS Corporation" ร่วมให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าของทั้ง 2 ฝ่ายได้รับบริการที่ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.65 บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ได้ลงนามความร่วมมือกับ TRIS Corporation เพื่อร่วมกันให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้ลูกค้าของทั้ง 2 ฝ่ายได้รับบริการที่ครอบคลุมทั้ง 2 ด้าน รวมทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภาคเอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาครัฐซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA)

นายอุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด กล่าวว่า การประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) อย่างสมบูรณ์เมื่อ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ทุกองค์กรจำเป็นต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรองรับกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย

ด้วยเหตุนี้บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของ PDPA Thailand ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่ให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งด้านการให้คำปรึกษา การตรวจสอบ สอบทาน และการฝึกอบรมจึงได้ร่วมมือกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด องค์กรที่เป็นผู้นำการด้านการเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กร ซึ่งมีบริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งบริการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แก่ลูกค้าของทั้ง 2 หน่วยงาน รวมทั้งขยายบริการทั้ง 2 ด้านแก่ลูกค้าใหม่จากภาคเอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาครัฐที่ต้องการบริการที่ครบถ้วน

ด้านนายสมพร จิตเป็นธม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวเสริมว่า ในฐานะที่ทริส คอร์ปอเรชั่น เป็นองค์กรชั้นนำที่ให้ที่ปรึกษาธุรกิจในการพัฒนาองค์กรให้แก่เอกชนขนาดใหญ่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานรัฐอื่นๆ เห็นว่าการรักษาความมั่งคงปลอดภัยไซเบอร์จะช่วยให้การลงทุนและการพัฒนาขององค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงและปลอดภัยจากการรุกรานและโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวพันกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการกับบริษัท ดิจิทัล บิสสิเนส คอนซัลท์ จำกัด ครั้งนี้ จึงเป็นการทำให้ลูกค้าของทั้ง 2 หน่วยงานได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ PDPA Thailand และ TRIS Corporation พร้อมแล้วที่จะให้บริการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดยผู้ที่สนใจสามารถดูบริการของทั้ง 2 หน่วยงานได้ที่ www.pdpathailand.com และ www.tris.co.th หรือติดต่อที่ อีเมล : Amornphan@tris.co.th และ pdpa@digitalbusinessconsult.asia โทรศัพท์ : 08-4648-5959 และ 09-8746-6582


กำลังโหลดความคิดเห็น