xs
xsm
sm
md
lg

"แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส" ยื่นไฟลิ่งเข้า LiVEx เป้าระดมทุน 100 ลบ.ขยายธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ. แอดวานซ์ เว็บ เซอร์วิส (AWS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (SME Filing) เพื่อเข้าระดมทุน คาดว่าจะเสนอขายหุ้น 40 ล้านหุ้น และเข้าซื้อขายในกระดาน LiVEx ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทประกอบธุรกิจ ออกแบบพัฒนา Digital Technology ทางด้าน IT Solution และให้บริการระบบ On-Cloud Digital Platform เพื่อให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานหรือองค์กร นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้งาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เพื่อให้บริการลูกค้า หรือเพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร ตัวอย่างเช่น ระบบ E-Commerce, ระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร, ระบบบริหารลูกค้าและสมาชิก, ระบบเติมเงินและชำระค่าบริการออนไลน์, ระบบบริหารจัดการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และ IT Solution เช่น Web-Application , Blockchain Platform, Data Management, Payment Solution เป็นต้น

ล่าสุดในปีที่แล้วบริษัทได้จับมือเป็นพันธมิตรกับ LINE Corporation ผู้พัฒนา Social Media Application ที่มีผู้ใช้งานอันดับต้นๆ ในประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น LINE Developer Partner เพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ ผ่าน Line OA ให้กับองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการ

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการระดมทุน ราว 100 ล้านบาท ได้แก่

- โครงการพัฒนาระบบบริการ web 3.0 (Blockchain as a service) 15 ล้านบาท บริษัทมีแผนพัฒนาระบบ Balance Blockchain เพื่อสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว โดยการพัฒนา ให้เป็น Model Blockchain as a service ซึ่งจะทำให้เป็นการขยายกลุ่มลุกค้าและเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มภาครัฐ ที่มีความจำเป็นอย่างสูงในการทำ Digital Transformation

- โครงการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนา 8.5 ล้านบาท บริษัทมีแผนขยาย Server (Cloud & on premise) และพัฒนาระบบ Network Security System เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนรองรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับ IT Solution ที่จะขยายการให้บริการเพิ่มเติม

- โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ รับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 6 ล้านบาท ด้วยการปรับปรุงและเพิ่มเติม ระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากร ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการตลาด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ รองรับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการติดตั้ง ระบบ อุปกรณ์ เพิ่มเติมเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ IT

- โครงการ พัฒนาระบบตั๋วบล็อคเชน (Ticketing on Blockchain) 10 ล้านบาท บริษัทมีแผนงานดำเนินการนำระบบ TMS + Balance Blockchainและยื่นจดสิทธิบัตรเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทมีอยู่แล้วทั้ง 2 อย่าง Integrate ร่วมกันเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ที่มีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาดสูง ซึ่งมีขนาดตลาดใหญ่มากในหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งเพื่อสามารถขยายการให้บริการกับลูกค้าได้ง่ายและรวดเร็ว

- โครงการ ขยายการจำหน่ายตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ Advance Vending รวมถึงการขายสินค้าในความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ 15 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนงานขยายตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ Advance Vending ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งจะมี platform บริหารตัวแทนย่อยแต่ละราย และแต่ละพื้นที่มีความต้องการระบบบริหารที่แตกต่างกัน จึงต้องปรับปรุงพัฒนาระบบเพื่อให้ตอบโจทย์อย่างครบถ้วน รวมถึงการ Stock ตู้ให้เพียงพอและส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีแผนร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายรูปแบบ จำหน่าย/ให้เช่า ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติให้ลูกค้า ซึ่งตั้งเป้าขายและให้เช่าตู้ฯรวมทั้งสิ้น 500 ตู้ภายในปี 2565

- ลงทุนด้านการขยายพื้นที่ปฏิบัติงาน 3.5 ล้านบาท บริษัทต้องการขยายพื้นที่ปฎิบัติงาน ห้องจัดอบรมลูกค้าและเพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กร จำนวนทีมงานที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

- ลงทุนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ทั้ง online และ offline เพื่อการขยายงานทางการตลาด 12 ล้านบาท บริษัทต้องการเครื่องมือ อุปกรณ์ Software เพื่อใช้รองรับการทำการตลาดเชิงรุก รวมถึงเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นและขยายได้รวดเร็ว

- Working Capital ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 30 ล้านบาท บริษัทฯมีความต้องการเพื่อใช้เป็นทุนสำรองหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

สินค้าและบริการของบริษัท

- Siam Topup ระบบเติมเงินชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (Web service) ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท ด้วยแนวคิดการนำนวัตกรรม Digital Technology มาแก้ปัญหาให้ผู้ประกอบการและให้ผู้บริโภคมีสะดวกสบาย พึงพอใจในการใช้บริการ ภายใต้แบรนด์สยามท็อปอัพ (Siam Topup) ธุรกิจเติมเงินมือถือ โปรโมชั่นเสริม ชำระบิล บัตรเกม บัตรเงินสด ฯลฯ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ www.siamtopup.com โดยมีตัวแทนจำหน่ายเป็นร้านขายโทรศัพท์มือถือ ร้านค้าปลีก ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ร้านไปรษณีย์ย่อย และอื่นๆ กว่า 3,000 ราย กระจายอยู่ทั่วประเทศ

- Kapook Topup ตู้เติมเงินและชำระบิลออนไลน์ อัตโนมัติ (Kiosk) ออกแบบและพัฒนาต่อยอดจากบริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (Web service) ของ Siam Topup เพื่อให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องมีพนักงาน สามารถเติมเงินมือถือ โปรโมชั่นเสริม ชำระบิล บัตรเกม บัตรเงินสด ฯลฯ โดยมีจำนวนตู้ติดตั้งกว่า 20,000 ตู้กระจายอยู่ทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีลูกค้าทั้งที่เป็นกลุ่ม ตัวแทนจำหน่ายและบริการ กลุ่มลูกค้าแฟรนไชส์ กลุ่มลูกค้าพื้นที่วางเช่า ทั้งนี้ ยังได้ขยายพัฒนาระบบเติมเงินโทรศัพท์มือถือ ตู้เติมเงิน ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจใน สปป.ลาว เป็นรายแรกของประเทศ เปิดให้บริการในพื้นที่นครเวียงจันทน์และทางตัวแทนมีแผนขยายไปยังเมืองอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

- Advance Partner Gateway บริการเชื่อมต่อ ระบบเติมเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ผ่าน API Gateway เพื่อให้บริการกับผู้ประกอบการธุรกิจที่อยากมีระบบเติมเงินชำระเงินเป็นของตนเอง แต่ไม่ต้องไปพัฒนาระบบเองทั้งหมดและไม่ต้องไปทำการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการแต่ละราย เช่น ค่ายโทรศัพท์มือถือ บัตรเครดิต การไฟฟ้า การประปา ผู้ให้บริการ Wallet ต่างๆ เป็นต้น กลุ่มลูกค้าเป็นองค์กรธุรกิจที่มีระบบ Online Service ให้บริการลูกค้าหรือพนักงานในองค์กรอยู่แล้ว และต้องการมีบริการระบบเติมเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ เพิ่มเติมเพื่อให้ครบวงจรมากขึ้น เช่น ผู้ให้บริการระบบ CRM , E-Commerce, Logistic, ธุรกิจขายตรง หรือไม่ก็เป็นบริการสวัสดิการให้กับพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทยังให้บริการแก่ผู้ประกอบการตู้เติมเงินและตู้ Vending Machine ที่ต้องการขยายตลาดใน Brand ของตัวเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาดำเนินการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการหลังบ้าน (Backend)

- Advance Vending ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารจัดการออนไลน์ มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มีการเพิ่มเติมระบบ IOT และ Data Analysis Management พัฒนาเชื่อมต่อกับระบบให้อยู่บน On Cloud Service และยังสามารถทำเป็น OEM ให้กับเจ้าของ Brand นั้นๆได้ โดยตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เป็นตู้ดีไซน์ใหม่ทันสมัย ประหยัดไฟ ใช้งานง่าย สะดวก รับชำระเงินได้ด้วย เหรียญ ธนบัตร บัตรเครดิต และ QR Payment ใช้ระบบควบคุมอุณหภูมิและบริหารจัดการสินค้า รายงานยอดขายและอื่นๆ ผ่าน Line OA และ Web Management ได้แบบ Realtime ตัวเครื่องมีจอแสดงผล Touch Screen ขนาด 21.5 นิ้ว บรรจุสินค้าได้หลากหลายชนิด โดยมีขนาดบรรจุ 270-648 ชนิด (ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์) และรองรับระบบ 4G ปรับอุณหภูมิได้ต่ำสุด 0 องศาเซลเซียส

- Qbox (คิวบอกซ์) กล่องรับชำระเงินแบบ Hybrid และระบบบริหารจัดการ Qbox คือ กล่องรับชำระเงิน ที่สามารถรับชำระได้ทั้งเหรียญหรือ Scan QR code เพื่อชำระแบบอัตโนมัติ และส่งคำสั่งให้อุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อทำงาน โดยมีระบบบริหารจัดการออนไลน์ที่เจ้าของเครื่องสามารถตั้งค่าราคา ตรวจสอบสถานะและตรวจสอบรายงานยอดขายได้ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเว็บไซต์และ Application LINE

- WeloveBooking ระบบบริหารจัดการตั๋วแบบครบวงจร (Ticketing Management System: TMS) แพลตฟอร์มได้พัฒนาเพื่อรองรับสำหรับการใช้ในหลากหลายธุรกิจ สถานที่ท่องเที่ยวและสันทนาการ เช่น สวนน้ำ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ กีฬา คอนเสิร์ต รถและเรือโดยสาร กิจกรรม โรงแรม ฯลฯ ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบอย่างทันสมัย และใช้งานง่าย รองรับการใช้งานของลูกค้าทั้งแบบ ระบบจุดจำหน่ายตั๋ว (On site) โดยใช้ได้ทั้งเครื่อง PC หรือตู้จำหน่ายตั๋วก็ได้ และระบบตั๋วออนไลน์ (Online) ผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media รวมทั้งระบบในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมทางเข้าออก ระบบตั๋ว QR Code ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ระบบการชำระเงินออนไลน์ และระบบการเชื่อมต่อ API ซึ่งในส่วนรูปแบบการใช้งานของผู้ประกอบการนั้น โดยลูกค้าใช้บริการกว่า 100 รายทั่วประเทศไทยในหลายกลุ่มธุรกิจ

- WeloveCRM & Social Commerce ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าและสมาชิก เป็นการพัฒนาต่อยอดจากระบบบริหารจัดการตั๋วและใช้งานบน Social Commerce ภายใต้แบรนด์ วีเลิฟ ซีอาร์เอ็ม (WELOVE CRM) ซึ่งต่อยอดมาจากระบบจำหน่ายตั๋ว

- WELOVEBOOKING โดยถูกออกแบบมาสำหรับธุรกิจเพื่อให้บริการเครื่องมือจัดแคมเปญ Loyalty Program ได้รับความสนใจและใช้บริการจากลูกค้าทั้ง องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการในหลากหลายอุตสาหกรรม และ ปัจจุบันทางบริษัทยังได้รับการแต่งตั้งเป็น LINE Developer Partner จากทาง Line Cooperation อีกด้วย

- Welove Appointment (AMS) ระบบบริหารจัดการจองคิวนัดหมาย (AMS) คือ นวัตกรรมบริการสมัยใหม่ สำหรับบริหารจัดการจองหรือจัดการนัดหมาย ผ่านช่องทางโซเชียล LINE OFFICIAL ACCOUNT โดยพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการบริการให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการ มีความทันสมัย และมีระบบที่ช่วยในการจัดการแบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชม. ลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ลดปัญหาความแออัดในการบริการลูกค้า การรอคอยเวลาในการเข้ารับบริการ ทั้งยังลดความผิดพลาดในการบริหารจัดการเวลาและการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคระบาด

- Balance Blockchain Platform ระบบ Blockchain สำหรับการยืนยันสิทธิ ธุรกรรม และการตรวจสอบย้อนกลับ ออกแบบพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นทางเลือก ทดแทนการพัฒนาใช้งานระบบ Blockchain ของต่างประเทศและต้นทุนการใช้งานที่ถูกลง เพื่อให้บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจที่สนใจการนำ Blockchain ไปประยุกต์ใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้ในการยืนยันสิทธิความเป็นเจ้าของ ความถูกต้อง การป้องกันการปลอมแปลง โดยเรียกว่าระบบ Blockchain Certificate Authority แบบครบวงจร ซึ่งนำไปใช้ในการยืนยันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) หนังสือรับรอง ใบประกาศ เอกสารสิทธิ หรือระบบข้อมูลต่างๆ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส และง่ายต่อการนำไปใช้งานต่อเนื่อง และยังเป็นการทำให้ระบบของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือสูง

- บริการออกแบบพัฒนา ระบบ IT Solution อื่นๆ ( E-Commerce, Web-Application, Payment Solution Etc.)

ผลการดำเนินงานในปี 64 บริษัทมีรายได้รวม 67.01 ล้านบาท ลดลงจากปี 63 ที่มีรายได้ 90.15 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 9.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 3.9 ล้านบาทในปี 63 โดยอัตรากำไรขั้นต้น 35.51% เพิ่มขึ้นจาก 23.74% ส่วนอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 14.67% จาก 4.33% อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 15.43%

ณ วันที่ 31 ธ.ค.64 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 98.09 ล้านบาท หนี้สินรวม 29.47 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 68.61 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท แบ่วเป็นหุ้นสามัญ 240 ล้านหุ้น เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท โดยมีนายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ ประธานาเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 จำนวน 84,568,680 หุ้น หรือคิดเป็น 42.28% หลังการระดมทุนจะมีสัดส่วนหุ้นเหลือ 35.24% และอันดับ 2 นายดลชัย เลิศไพศาล ถือหุ้น 30,628,013 หุ้น หรือคิดเป็น 15.31% จะลดลงเหลือ 12.76%


กำลังโหลดความคิดเห็น