xs
xsm
sm
md
lg

BGRIM เข้าถือหุ้น 80% ใน Huong Hoa Holding Joint Stock Company แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) เปิดเผยว่า บริษัท บี กริม รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด (บริษัทย่อยที่ บี.กริม เพาเวอร์ ถือหุ้น100%) ได้บรรลุผลสำเร็จตามเงื่อนไขบังคับก่อน (conditions precedent) ของสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ Mr. Nguyen Van Quan อย่างครบถ้วน และได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อการเข้าถือหุ้นจำนวน 80% ของหุ้นทั้งหมดใน Huong Hoa Holding Joint Stock Company ภายใต้มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 161,000,000,000 เวียดนามดอง (หรือ ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ วันที่ 16 พ.ย.2564)

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2564 และครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2564

สำหรับ Huong Hoa Holaing Joint Stock Company เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในโครงการ Huong Hoa 1 ตั้งอยู่ที่ Huong Tan commune, Huong Hoa district, จังหด Quang Ti สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม กำลังการผลิต 48 เมกะวัตด์ ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (Electricity of Vietnam หรือ EVN) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

BGRIM เข้าร่วมการลงทุนกับ Truong Thanh Energy and Real Estate Joint Stock Company ผู้ถือหุ้น 20% ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนาม โดย BGRIM ได้ร่วมพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 257 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดฟูเยี้ยน (Phu Yen) และได้รับรางวัลผู้พัฒนาโรงไฟฟ้ายอดเยี่ยมของประเทศในปี 2019 มาแล้วก่อนหน้า

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BGRIM กล่าวว่า ความสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ ทำให้บริษัทสามารถขยายการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในเวียดนามได้เพิ่มขึ้น และเป็นการแสดงความพร้อมของ BGRIM ในการเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการพลังงานทดแทนหลักที่สำคัญภายใต้แผนพัฒนาพลังงานของเวียดนามที่มีแผนรองรับการขยายตัวอีกเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน บริษัทมีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินโครงการ (Solar Farm) DAU TIENG ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 240 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Phu Yen TTP ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 257 เมกะวัตต์ จังหวัดฟูเยี่ยน

ที่สำคัญยังตอบโจทย์การเดินหน้าขยายพอร์ต "พลังงานทดแทน" ของ BGRIM ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม พร้อมเติบโตเคียงคู่ไปกับประเทศไทยและภูมิภาค พร้อมเป้าหมายก้าวสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ได้ภายในปี ค.ศ.2050 (ปี 2593)


กำลังโหลดความคิดเห็น