xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.รับหุ้น BE8 เข้า mai แทรดวันแรก 8 พ.ย.กลุ่มเทคโนโลยี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ.เบริล 8 พลัส เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "BE8" ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

BE8 และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ที่ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหาร จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และมีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยบริษัทเพื่อต่อยอดการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงบริการงานสนับสนุนและดูแลระบบ เทคโนโลยีให้ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์และพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำของโลก เช่น Salesforce, Google, MuleSoft, Tableau และ Snowflake มีลูกค้าทั้งองค์กรขนาดใหญ่ (Enterprise) และขนาดเล็ก (SME) โดยร่วมงานกับลูกค้ามามากกว่า 250 โครงการ ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

BE8 มีทุนชำระแล้ว 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 150 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 37.5 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 7.5 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 ในราคาหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 500 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็น อัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) เท่ากับ 32.26 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่า สุด (ไตรมาส 3/2563-ไตรมาส 2/2564) ซึ่งเท่ากับ 62.12 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.31 บาทต่อหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เบริล 8 พลัส (BE8) เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้าน Digital Transformation ของลูกค้าแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 12 ปี กับลูกค้าองค์กรมากกว่า 100 ราย กว่า 250 โครงการ บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Salesforce Summit Partner ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน และยังเป็น ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ Salesforce รายแรกในประเทศเวียดนาม

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัทจะนำไปลงทุนขยายสาขาไปยังต่างประเทศ ลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจหรือธุรกิจอื่นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

BE8 มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายอภิเษก เทวินทรภักติ ถือหุ้น 49.64% น.ส.นิธินาถ สินธุเดชะ ถือหุ้น 5.31% และนายวรวิญญ์ เทวินทรภักติ ถือหุ้น 5.20% กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย


กำลังโหลดความคิดเห็น