xs
xsm
sm
md
lg

"สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ" ขาย ZEMICO ที่ถือหมดหน้าตัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซีมิโก้ แคปปิตอล แจ้ง "สุเทพ วงศ์วรเศรษฐ" ผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการของบริษัทจะขายหุ้นที่ถืออยู่ 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.047 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ "ระเฑียร ศรีมงคล-กมลกานต์ ศรีมงคล" ซึ่งกมลกานต์ เป็นลูกสาวของสุเทพ และในราคาหุ้นละ 1.60 บาท คาดเสร็จวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และจะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการของบริษัท

นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ ZEMICO แจ้งว่า บริษัทได้รับแจ้งจากนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ในฐานะผู้ถือหุ้นและประธานกรรมการของบริษัท มีแผนที่จะขายหุ้นบริษัทจำนวน 100 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.047 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทให้แก่ นายระเฑียร ศรีมงคล และ น.ส.กมลกานต์ ศรีมงคล ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ จะลาออกจากการเป็นประธานกรรมการของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังการขายหุ้นดังกล่าวจะทำให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่เปลี่ยนแปลง

พร้อมกันนี้ บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอีกหนึ่งตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...