xs
xsm
sm
md
lg

"พริมา มารีน" ทุ่มกว่า 346 ล้าน ซื้อ "ไทยออยล์มารีน"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด ‘พริมา มารีน’ ให้ "ภูริช มารีน" ซื้อ "ไทยออยล์มารีน" ของกลุ่มไทยออยล์ ด้วยงบ 346.5 ล้านบาท หวังเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจขนส่งเรือในและระหว่างประเทศ

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“PRM”) ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ภูริช มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ในราคาซื้อขายเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 346.5 ล้านบาท

โดยการเข้าซื้อครั้งนี้ (รายละเอียดตามที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์) กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงรูปแบบการลงทุน มูลค่าและผลตอบแทนในการลงทุน รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจในประเภทที่กลุ่มบริษัทฯ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะขยายธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจจากการควบรวมกิจการได้

ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไทยออยล์ มารีน จำกัด จะสามารถขยายกองเรือและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้จะยังสามารถสร้างให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ หรือ synergy ระหว่างกลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะประกอบไปด้วย

1.การให้บริการเรือขนส่งน้ำมันดิบ (VLCC) แบบมีระยะเวลา (Time Charter) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ลำ เป็นระยะเวลา 10 ปี
2.การให้บริการเรือขนส่งสินค้าโดยเรือขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ เป็นระยะเวลา 5 ปี
3.การให้บริการในการเป็นตัวแทนเรือ (Ship Agent) เป็นระยะเวลา 5 ปี

โดยความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ด้วยสัญญาระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในด้านการขนส่งพลังงาน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเติบโตและความร่วมมืออย่างมั่นคงระหว่างกลุ่มบริษัท อีกด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...