xs
xsm
sm
md
lg

พีรพัฒน์ เทคโนโลยีเดินหน้าเข้าเทรดหุ้น IPO ใน mai 20 ต.ค.นี้ ระดมทุนสร้างคลังสินค้า และระบบควบคุมการผลิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 20 ต.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 510 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PRAPAT”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PRAPAT” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

PRAPAT และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ ภายใต้ตราสินค้าหลัก “PEERAPAT” รวมถึงนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ได้แก่ เครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้น สระว่ายน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการให้บริการ (Hospitality Industry) ได้แก่ โรงพยาบาล โรงแรมและรีสอร์ต ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่ การให้เช่าและบริการด้านครัว งานบริการด้านสระว่ายน้ำ งานบริการด้านเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน และงานบริการอื่นๆ

PRAPAT มีทุนชำระแล้ว 170 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 12 และ 14-15 ตุลาคม 2563 ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 150 ล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 510 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 11.90 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) ซึ่งเท่ากับ 42.85 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.126 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการบริษัทและผู้ก่อตั้ง บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี (PRAPAT) เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อมานานกว่า 30 ปี โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทำความสะอาดด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ การวิจัยพัฒนาน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูง ควบคู่การให้บริการที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้า ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีตัวแทนจำหน่าย 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม พม่า ลาว และอินโดนีเซีย

ด้าน นายวีระพงศ์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี กล่าวเสริมว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ไปใช้ลงทุนในระบบบัญชีและระบบควบคุมการผลิต สร้างคลังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ PRAPAT มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายสืบพงศ์ เกตุนุติ ถือหุ้น 15.58% กลุ่มนายวีระพงศ์ ลือสกุล ถือหุ้น 12.03% และกลุ่ม น.ส.ชลนที ถวิลเติมทรัพย์ ถือหุ้น 11.25% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

สำหรับผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.peerapat.com และ www.set.or.th


กำลังโหลดความคิดเห็น...