xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดกระทรวงคลังทำพิธีบวงสรวงองค์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดกระทรวงคลัง ทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง เพื่อเสริมความมั่นคง สร้างกำลังใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ


นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง หลังจากได้ปรับปรุง ซ่อมแซมช้างคู่ และแท่นช้างแล้วเสร็จ บริเวณโถงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประวัติของช้างคู่ประจำกระทรวงคลัง ได้ถูกย้ายกลับไปมาหลายรอบ โดยสมัยนายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี 2531 ได้นำช้างคู่จากมูลนิธิเอราวัณ เป็นช้างพลาย ช้างพัง จากโรงแรมเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ นับเป็นช้างรุ่นเดียวกับช้างคู่ ตั้งอยู่หน้ากรมสรรพสามิต ต่อมา ในช่วงนายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งให้ย้ายไปยังวัดเบญจมราชูทิศ

ต่อมา ในสมัยนายสุรเกียติ์ เสถียรไทย รมว.คลัง ให้นำกลับเข้ามาในปี 2538 นับว่าช้างคู่ถูกย้ายออกไปกลับมาหลายรอบ ให้นำกลับมาประจำกระทรวงการคลัง และในสมัยในสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีคลัง มีปัญหาชำรุด ผุพัง ในปี 2557 จึงส่งนำไปบูรณะซ่อมแซมนานกว่า 5 ปี ด้วยการนำไม้สักมาเพาะขึ้นรูปช้างพังตัวใหม่ เพราะตัวเดิมเป็นไม้ก้ามปู ผุพังไปมาก โดยใช้งาตัวเดิมมาประกอบใหม่ เมื่อซ่อมบำรุงแล้วเสร็จจึงนำกลับมาประจำกระทรวงอีกครั้งเพื่อทำพิธีสมโภช


พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เปิดเผยว่า การทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองสมโภชช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง ในทางพิธีพรามณ์ นับว่า ช้างเกิดจากเกสรดอกบัว สร้างโดยพระนารายณ์ ช้างเป็นสัตว์มีเดช มีพละกำลัง สื่อถึงความมั่นคง แสดงถึงอำนาจ จึงเหมาะกับการนำมาเสริมดวงให้แก่กระทรวงการคลัง และเพื่อให้ประเทศมั่นคง การทำพิธีบวงสรวงจึงต้องระมัดระวังไม่ให้มาลัยขาด หรือแก้วแตกระหว่างทำพิธี


นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง บอกว่า ข้าราชการกระทรวงการคลัง ถือว่าช้างคู่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง เป็นขวัญกำลังใจ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้แก่ข้าราชการกระทรวงคลังในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย เพราะช่วงดำรงตำแหน่งจะทำบุญอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอให้เศรษฐกิจของไทยคลี่คลาย
กำลังโหลดความคิดเห็น...