xs
xsm
sm
md
lg

กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส คว้าดีลใหญ่ฝั่งเจ้าหนี้หุ้นกู้การบินไทย มูลหนี้รวมกว่า 46,000 ล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์​บริษัทที่ปรึกษากฎหมายชื่อดัง บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (Kudun & Partners) ได้รับความไว้วางใจจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ รวม 87 ราย และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการดูแลสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

​เมื่อเร็วๆ นี้ คุณกุดั่น สุขุมานนท์ และคุณนิรัช วินิยกูล ทนายความบริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการเตรียมการของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อชี้แจงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางกฎหมาย ต่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.ต.ท.​ วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน ณ สำนักงาน ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จ.นนทบุรี


​ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯ โดยชี้แจงว่ามีภาระหนี้ประมาณ 350,000,000,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นล้านบาท) คิดเป็นมูลหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดจำนวนประมาณ 74,000,000,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันล้านบาท) (คิดเป็นร้อยละ 21 ของจำนวนหนี้ทั้งหมด) ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 87 รายดังกล่าวมีมูลหนี้หุ้นกู้รวมกันประมาณ 46,000,000,000 บาท (สี่หมื่นหกพันล้านบาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 62 ของหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด

​ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็นเจ้าหนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดและเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

​อนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ จำนวน 87 รายดังกล่าว ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์รายใหญ่หลายราย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...