xs
xsm
sm
md
lg

ชสอ.เตรียมเชิญสหกรณ์ฯ เจ้าหนี้การบินไทย รับทราบวัน-เวลายื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เปิดเผยว่า ชสอ. เตรียมเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 สหกรณ์มาประชุมในวันที่ 29 -30 กันยายน 2563 และวันที่ 1 -2 ตุลาคม 2563 ร่วมกับคณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาทางกฎหมาย คือ บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เพื่อแจ้งความคืบหน้าคดี และชี้แจงกำหนดการวันและเวลาการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้ หากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ไม่เห็นด้วยกับการขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายของแต่ละสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถโต้แย้งได้ แต่ทางสหกรณ์เจ้าหนี้หารือกันเบื้องต้นว่า สามารถเจรจาลดดอกเบี้ยและยืดระยะเวลาชำระหนี้ได้ แต่จะไม่ยอมให้ตัดเงินต้นอย่างแน่นอน เพราะจะสร้างความเสียหายต่อการประกอบกิจการของสหกรณ์เจ้าหนี้และส่งผลกระทบต่อสมาชิก