xs
xsm
sm
md
lg

ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ปรุกค้าปลีก ตั้ง "ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป รุกขยายธุรกิจค้าปลีก ตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ "ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต" ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายไก่และสุกร เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ผู้บริหารเผยการเข้าไปลงทุนในธุรกิจร้านค้าปลีก หวังช่วยเพิ่มยอดขาย และสนับสนุนพอร์ตรายได้ให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ เพื่อดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือบริษัท ภายใต้ชื่อ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด (Thai Foods Fresh Market Co.,Ltd.) โดยมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยเปิดร้านค้าให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้มากขึ้น และเพิ่มผลประกอบการบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เฟรซ มาร์เก็ต จำกัด ดำเนินธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในเครือบริษัท และสินค้าอื่นๆ โดยมีทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท ของทุนจดทะเบียน หรือคิดเป็นมูลค่า 20,000,000 บาท

"ในช่วงปีนี้ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง บางส่วนเพื่อช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทและการเข้าไปลงทุนในธุรกิจค้าปลีกครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคไดโดยตรงช่วยกระจายแหล่งรายได้ในแต่ละธุรกิจให้มีความเหมาะสม เพื่อจะสร้างเสถียรภาพความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่วางไว้"

นายวินัย กล่าวต่อถึงภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลังยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่ราคาจำหน่ายสินค้าไก่และสุกร ยืนได้ในระดับสูง เพราะหลังจากที่มีโรคระบาดของโรคอหิวาต์หมู (ASF) ในจีน และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ลดลง ทำให้ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าในปีนี้รายได้น่าจะเติบโตระดับ 10% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้


กำลังโหลดความคิดเห็น...