xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ไม่เกี่ยวข้อง-ไม่ได้เป็นกรรมการช่วงคดีไออาร์พีซี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ตามที่บริษัทผู้จัดการ360จำกัดได้ลงข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2562 ในการลงข้อความดังกล่าวได้รับข้อมูลจากการไปร้องเรียนปปช. ของนายอุทัย ท้าวอินทร์ ซึ่งหนังสือมีข้อความสรุปว่า ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ในระหว่างเป็นกรรมการของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)นั้นได้ทำให้บริษัทไออาร์พีซีจำกัด(มหาชน)ได้รับความเสียหายโดยการละเว้นไม่เรียกเก็บเงินคืนจากกระทรวงการคลัง ตามคำพิพากษาของศาลฎีกา กรณีที่บริษัท ซินเนอจีโซลูชั่น  จำกัด เรียกเก็บค่าบริการในการทำงานให้แก่ผู้บริหารแผนของบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน) (TPI) หรือบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) โดยศาลฎีกาเห็นว่า มีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 338 ล้านบาท ทั้งๆ ที่บริษัทฯขาดทุน ซึ่งเป็นการลงข้อความโดยเข้าใจคลาดเคลื่อน เนื่องจากได้รับข้อมูลมาไม่ตรงตามความเป็นจริง ความจริงคือ  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทไออาร์พีซีจำกัด(มหาชน)เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 แต่เรื่องดังกล่าวได้อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทไออาร์พีซีจำกัด(มหาชน) ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ซึ่ง ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ไม่ได้เป็นกรรมการและไม่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติไม่เรียกเก็บเงินจากกระทรวงการคลังแต่อย่างใด การอนุมัติของคณะกรรมการดังกล่าวเห็นว่า ผู้บริหารแผน(กระทรวงการคลัง)ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารแผนด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจนทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และ สามารถฟื้นฟูกิจการได้เป็นผลสำเร็จ จนสามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับแบ่งปันผลกำไรของบริษัทฯและ เรื่องดังกล่าวได้เสนอที่ประชุมใหญ่ของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)ได้รับทราบแล้ว และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวรก็ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเป็นกรรมการในขณะที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยการเสนอข่าวของช้าพเจ้ามิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระทำผิดกับนายอุทัย ท้าวอินทร์ แต่อย่างใดจึงขอแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
กำลังโหลดความคิดเห็น...