xs
xsm
sm
md
lg

สภาธุรกิจตลาดทุนฯ หนุนตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนหนุนตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เร่งช่วยเอสเอ็มอี เสริมสภาพคล่อง โดยมีการระดมความเห็นจากภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งการฟังเสียงของภาคเอกชนดีอยู่แล้ว เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งรูปแบบการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยระบุว่า เป็นแนวทางที่ดี เพราะรัฐบาลจะได้มีข้อมูลเศรษฐกิจที่มาจากหลายทาง โดยเฉพาะจะได้ข้อมูลโดยตรงจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 2 ประเด็นหลักที่ต้องเร่งดำเนินการหลังสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ดีขึ้น คือ เรื่องการจ้างงาน เพื่อช่วยเหลือให้คนมีงานทำ เพื่อให้มีจำนวนคนตกงานน้อยที่สุด และเรื่องการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี โดยเฉพาะเรื่องการเสริมสภาพคล่องและเงินทุน

“การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่าจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีการระดมความเห็นจากภาคเอกชนต่างๆ ซึ่งการฟังเสียงของภาคเอกชนดีอยู่แล้ว เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เหมือนกับ ศบค.ที่มีแพทย์เข้ามาร่วมในการให้ข้อมูลแก้ปัญหาโควิด-19” นายไพบูลย์กล่าว

นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิเคราะห์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า กล่าวว่า แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจลักษณะเดียวกับ ศบค.ถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในศูนย์ดังกล่าวจะยิ่งทำให้ตลาดตอบรับในทางบวกมากขึ้น เนื่องจากที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีมีบุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากทุกวงการ และการทำงานลักษณะเดียวกับ ศบค.จะทำให้แต่ละคนสามารถช่วยงานรัฐบาลได้ โดยยังสามารถทำงานของตัวเองได้ตามปกติ และที่สำคัญ หากศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจดังกล่าวสามารถเสนอแนวคิดต่างๆ ตรงถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยตรงเหมือนที่ ศบค.เสนอแนวทางในการรับมือกับโควิด-19 จะยิ่งทำให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจมีความหวังมากขึ้นอย่างชัดเจน


นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ข้อเสนอภาคเอกชนตั้งศูนย์ฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 หากรัฐบาลตั้งจริงถือเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยจะเห็นว่าที่ผ่านมาการทำงานของ ศบค.ถือว่าประสบผลสำเร็จ เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมด้วย ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นและรวดเร็ว ที่สำคัญ จะมีการรายงานความคืบหน้าปัญหาต่างๆ แต่ละวัน ทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งการทำงานเป็นจุดเดียวกันไม่ซ้ำซ้อน โดยส่วนตัวเห็นด้วยหากรัฐบาลจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น...