xs
xsm
sm
md
lg

เมอร์เมด มาริไทม์ รุกธุรกิจใหม่งานปิโตรเคมีแถบอ่าวไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือ เมอร์เมด
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือเมอร์เมด บริษัทในเครือของ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ หรือ TTA ซึ่งถือหุ้นอยู่ร้อยละ 58.2 รุกกลยุทธ์สร้างการเติบโตด้วยธุรกิจใหม่ โดยให้บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส หรือ MSST ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเมอร์เมด จัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ที่เน้นให้บริการด้านงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมในบริเวณนอกชายฝั่งอย่างครบวงจร พร้อมรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในแถบอ่าวไทย

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) หรือเมอร์เมด เปิดเผยว่า งานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียม คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในปี 2564 และต่อเนื่องไปอีก 10-20 ปี โดยเฉพาะในแถบอ่าวไทยที่มีแท่นผลิตปิโตรเลียมอยู่แล้วมากกว่า 400 แท่น และคาดว่ารัฐบาลไทยจะอนุมัติการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมประมาณ 100 แท่นภายในช่วงเวลา 10 ปีข้างหน้า สำหรับการจัดตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ของเมอร์เมดในครั้งนี้ จะส่งผลให้เมอร์เมดเป็นบริษัทแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของและเป็นบริษัทแรกที่มีทีมวิศวกรคนไทยให้บริการด้านงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมแบบบูรณาการในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล

สำหรับในประเทศไทย พบว่าบริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติชั้นนำมีโครงการรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมจำนวน 49 แท่น ในช่วงปี 2563-2566 และบริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส จำกัด หรือ MSST ได้รับการรับรองแล้วว่าเป็นผู้เข้าประมูลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้าร่วมประมูลงานโครงการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกระบวนการทำงานโดยบุคลากรในหน่วยธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ จะประกอบด้วย วิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ในการให้บริการงานวิศวกรรมด้านการก่อสร้างและงานปฏิบัติการนอกชายฝั่งให้แก่บริษัทน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในแถบอ่าวไทยมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10-20 ปี โดยขอบเขตการให้บริการของหน่วยธุรกิจใหม่นี้จะครอบคลุมงานติดตั้งและรื้อถอนแท่นผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งปิโตรเลียมของบริษัทน้ำมันชั้นนำในประเทศไทย และในภูมิภาคใกล้เคียง


กำลังโหลดความคิดเห็น