xs
xsm
sm
md
lg

“พรีไซซ” เปิดอนาคตใหม่ด้วยนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าช่วยลดพลังงาน ตอบรับมิติการใช้ชีวิตแบบใหม่ New Normal

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สายธุรกิจ Power Distribution and Energy Management ในเครือบริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRECISE ผู้นำด้านการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกในปัจจุบันนี้ที่กำลังแย่ลง ได้ริเริ่มคิดค้นนวัตกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าที่ช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและสามารถช่วยลดการใช้พลังงานลงได้สูงสุดถึง 20% ซึ่งเป็นการปรับแผนธุรกิจที่ตอบรับมิติใหม่ เพื่อวิถีชีวิตสไตล์ New Normal ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวจากโรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่พรีไซซเดินแผนรุกธุรกิจแบบการอนุรักษ์พลังงาน

นายวิทูร เจียมจิตต์ตรง ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (PEM) กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมา พรีไซซได้ปรับแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแบบ New Normal ภายใต้แนวคิด Power is Life ที่มองว่าพลังงานมีความสำคัญ ต้องใช้อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุด โดยเป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นการรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและดีที่สุด ที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ของสหประชาชาติ และนำไปสู่การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) สินค้าของบริษัทพรีไซซ ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฯ และกลุ่มธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการการลดต้นทุน พร้อมกับดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า

“สินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าของพรีไซซทุกรุ่นได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของไทยและสากล เช่น TIS, IEC, ANSI และยังสามารถออกแบบได้ตามมาตรฐานตามข้อกำหนดอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการออกแบบสินค้าให้มีขนาดกะทัดรัดและสะดวกต่อพื้นที่การติดตั้งที่มีจำกัด และยังพัฒนาเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยอาศัยแนวคิดของการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้วัตถุดิบที่ไม่จำเป็นและลดปริมาณสิ่งตกค้างในระบบนิเวศ ทำให้พรีไซซคือแบรนด์อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มุ่งเน้นการรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและมีการบริการที่ดีที่สุดมาตลอด 37 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังมีผลงานติดตั้งทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมไปถึงต่างประเทศ ตั้งแต่ บังกลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ได้อย่างภาคภูมิใจ”

ทุกวันนี้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆ ได้มีการค้นหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อที่จะลดต้นทุนในเรื่องของการทำงานและสามารถประหยัดพลังงานได้ทั้งระบบ พรีไซซได้คิดค้นนวัตกรรม คือ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบ Amorphous (อะมอร์ฟัส) เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายที่คุณสมบัติพิเศษสามารถช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบได้สูงสุดถึง 20% ที่คิดค้นมาจากภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากความร่วมมือการผลิตกับบริษัทชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ที่ออกแบบและคัดเลือกผลิตด้วยวัตถุดิบ เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนฝีมือที่ชำนาญงาน จนได้รับใบรับรองผลการทดสอบครบถ้วน (Temperature Rise, Impulse Voltage and Short Circuit Withstand Test) จากสถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับโลก ดังนั้น ลูกค้าที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอะมอร์ฟัสของพรีไซซสามารถแน่ใจได้ว่าไม่เพียงแต่จะประหยัดพลังงานเท่านั้น แต่อายุการใช้งานจะมีความยาวนานกว่าและคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายการประหยัดพลังงานของภาครัฐบาลและเอกชน และยังเหมาะสมกับวิถีชีวิตสไตล์ New Normal ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม” นายวิทูรกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น