xs
xsm
sm
md
lg

YCI สูบเงินถี่ยิบ / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลายเดือนมิถุนายนนี้ บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ YCI จะกำหนดเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม และอยู่ระหว่างการจับตาว่า การระดมทุนครั้งนี้จะบรรลุเป้าหมายเพียงใด หลังการระดมทุนครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ถูกผู้ถือหุ้นเดิมส่วนใหญ่สละสิทธิ

คณะกรรมการ YCI มีมติเมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา อนุมัติการแตกมูลค่าหุ้นจากพาร์ 10 บาท เหลือพาร์ 1 บาท และอนุมัติเพิ่มทุน จำนวน 231.09 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.80 บาท กำหนดชำระค่าหุ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายนถึง 13 กรกฎาคมนี้

ก่อนหน้านี้ YCI ได้เพิ่มทุนจำนวน14 ล้านหุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 10 บาท จากราคาพาร์ 10 บาท โดยแม้จะเลื่อนชำระค่าหุ้นมาจนถึงวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา จากเดิมปิดการจองซื้อสินเดือนกุมภาพันธ์ แต่ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเพียง 4.55 ล้านหุ้น หรือประมาณ 32% ของหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดเท่านั้น

การประกาศเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ในรอบปีนี้ เป็นผลพวงจากการเพิ่มทุนครั้งแรกระดมเงินไม่ได้ตามแผน

แต่การระดมทุนรอบ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่สละสิทธิเหมือนครั้งแรกหรือ

YCI เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรม เช่น น้ำกรด กำมะถันก้อน ปัจจุบันอยู่ในกลุ่มฟื้นฟูการดำเนินงาน เนื่องจากมีปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน โดยต้องแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคมปีหน้า ถ้าแก้ไขไม่สำเร็จ จะถูกถอดถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

หุ้น YCI ถูกตลาดหลักทรัพย์แขวนป้าย “SP” พักการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ราคาปิดครั้งสุดท้ายอยู่ที่ 13.20 บาท ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา มีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่อยู่หลายครั้ง โดยล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา น.ส.วิภากร ธนโชคเดชขจร ผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 30.60% ได้ขายหุ้นในสัดส่วน 10.19% ของทุนจดทะเบียน ให้ บริษัท ดับเบิลยูโอ แคปปิตอล จำกัด ซึ่ง น.ส.วิภากร ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย YCI มีจำนวนทั้งสิ้น 498 ราย ถือหุ้นรวมกันสัดส่วน 43.24% และส่วนใหญ่ไม่น่าจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในรอบแรก และคงจะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในรอบ 2 แม้จะลดราคาเสนอขายลงมาก็ตาม จึงมีผู้ถือหุ้นใหญ่บางกลุ่มเท่านั้นที่ใส่เงินลงทุน

เพราะอาจมั่นใจว่า YCI จะแต่งตัวกลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้อีกครั้ง ก่อนเส้นตายต้องแก้ไขเหตุแห่งการถูกเพิกถอนได้ทันวันที่ 31 มีนาคมปีหน้า และหวังว่า จะไปถอนทุนคืนตอนหุ้นกลับมาซื้อขาย

ส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยคงไม่แน่ใจว่า YCI จะฟื้นหรือไม่ จึงไม่ยอมเติมเงินลงไปใหม่ เพราะกลัวจะเสียหายซ้ำซ้อน จึงสละสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มตั้งแต่รอบแรกและน่าจะเตรียมตัวสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนรอบ 2 ปล่อยให้ถือหุ้นใหญ่บางกลุ่มใส่เงินเพิ่มทุนตามใจชอบ

ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ใส่เงินเพิ่มทุนรอบแรก และพร้อมจะใส่เงินเพิ่มทุนรอบ 2 คงมั่นใจแล้วว่า เงินที่ใส่เข้ามาจะไม่สูญหายไปไหน และคงวางแนวทางถอนทุนคืนไว้ล่วงหน้าแล้ว

และคงมั่นใจว่า จะแต่งตัว YCI เสร็จได้ทันก่อนถูกตะเพิดพ้นตลาดหุ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น...