xs
xsm
sm
md
lg

ค่าสอบบัญชี IFEC แพงหูฉี่ / สุนันท์ ศรีจันทรา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC กลุ่มหนึ่ง ได้ออกมาเคลื่อนไหว เรียกร้องให้ตรวจสอบฝ่ายบริหารบริษัท ในการว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีในอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับมาตรฐานการว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไป

คณะกรรมการ IFEC มีมติ ว่าจ้าง บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ระหว่างปี 2560-2563 รวม 4 ปี โดยจ่ายค่าตอบแทนรวม 48 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 12 ล้านบาท หรือเดือนละ 1 ล้านบาท อัตราว่าจ้างเป็นอัตราที่สูงมาก และถูกวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่นักลงทุน เพราะเห็นว่า ราคาที่เหมาะสมน่าจะลดลง 50% หรือ เพียงปีละ 6 ล้านบาทเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม มติของคณะกรรมการในการจ้าง บริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด จะต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น IFEC และต้องยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื่อขออนุญาตด้วย

IFEC กำลังถูกเร่งรัดจากตลาดหลักทรัพย์ ให้นำส่งงบการเงิน ซึ่งค้างจัดส่งตั้งแต่งวดประจำปี 2560 แต่การจัดทำงบการเงินของบริษัทแห่งนี้มีปัญหา เนื่องจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีไม่มีใครอยากรับงาน โดยบริษัทผู้สอบบัญชีเดิมถอนตัว ส่วนหนึ่งเพราะหลักฐานเอกสารทางบัญชีสูญหาย การจัดทำงบการเงินจึงแทบจะต้องเริ่มต้นในการค้นหาข้อมูลทางบัญชีและการเงินใหม่หมด

บริษัทผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีจำนวนทั้งสิ้น 29 บริษัท ขณะที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีจำนวน 555 บริษัท และบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai อีก 169 บริษัท รวมแล้วมีบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 724 บริษัท เฉลี่ยแล้วบริษัทผู้สอบบัญชี 1 ราย จะต้องสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนประมาณ 25 ราย บริษัทผู้สอบบัญชีจึงมีงานล้นมืออยู่แล้ว และการจัดทำงบการเงิน IFEC ก็มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งหากเกิดความผิดพลาด บริษัทผู้สอบบัญชีจะเสียหาย จึงไม่มีบริษัทสอบบัญชีแห่งใดอยากรับงาน IFEC

อย่างไรก็ตาม อัตราค่าว่าจ้างบริษัท เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด ถือเป็นอัตราที่แพงลิบ จนเกิดตั้งถามในความโปร่งใส ทั้งที่อาจไม่มีลับลมคมในใดๆ ก็ได้ เพียงแต่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจไม่มีทางเลือก และอยากจะปลดล็อกเงื่อนไขที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “เอสพี” รวมทั้งแก้ปัญหาของบริษัทไปทีละเปราะมากกว่า

เพราะถ้าสิ้นปี 2563 ไม่สามารถฟื้นฟูการดำเนินงานได้ ไม่สามารถส่งงบการเงินที่คั่งค้างมาหลายปี IFEC อาจถูกตะเพิดพ้นจากตลาดหลักทรัพย์ และทำให้นักลงทุนที่ถือหุ้นอยู่จำนวนเกือบ 3 หมื่นราย ได้รับความเสียหาย โดยไม่มีโอกาสแก้ตัว

IFEC แทบจะต้องย่อยยับและกลายเป็นซาก จากความผิดพลาด ล้มเหลว ความไม่โปร่งใสและทุจริตของฝ่ายบริหารชุดก่อนๆ จนมีคดีฟ้องร้องกันมากมาย ขณะที่ ก.ล.ต.ร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตผู้บริหารอยู่หลายคดี

นายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้เข้ามาคุมอำนาจการบริหาร ในฐานะประธานกรรมการบริษัทคนใหม่ และพยายามฟื้นฟูการดำเนินงานอยู่ แต่เจออุปสรรครอบด้าน โดยไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ จากผู้บริหารชุดเก่า ทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า แม้แต่การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ ยังมีปัญหาถูกร้องเรียนอีก
อย่างไรก็ตาม อัตราว่าจ้าง บริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี แม้แต่ในแวดวงผู้สอบบัญชียังเห็นว่า เป็นอัตราที่แพงจริงๆ ถ้าคิดว่าช่วยๆ กัน ช่วยผู้ถือหุ้นจำนวนเกือบ 3 หมื่นรายที่เสียหายจาก IFEC "เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท" ยอมตีตั๋วเด็กให้ ลดราคาค่าสอบบัญชีลงสักครึ่งเหลือเพียงปีละ 6 ล้านบาท รวม 4 ปี 24 ล้านบาท เหมือนที่เคยยอมต่อรองลดให้บริษัทจดทะเบียนอื่น การตั้งผู้สอบบัญชีของ IFEC คงจะราบรื่นขึ้นและเริ่มต้นสู่การปลดล็อกออกจากแดนสนธยาของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้เสียที


กำลังโหลดความคิดเห็น...