xs
xsm
sm
md
lg

คลังเตรียมโอนเงินเยียวยาเพิ่มอีก 1.6 ล้านราย 12 พ.ค. สรุปยอดรวมผู้ขอทบทวนสิทธิ 5 พันบาทมี 6.5 ล้านราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


แฟ้มภาพ
คลัง เผยความคืบหน้ามาตรการเราไม่ทิ้งกัน เมื่อวันที่ 11 พ.ค. มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.4 ล้านราย คาดจ่ายเงินหมดในสัปดาห์หน้า ขณะที่ 12 พ.ค.นี้ เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผ่านเกณฑ์ได้อีก 1.6 ล้านราย ส่วนยอดขอทบทวนสิทธิหลังปิดให้บริการมีทั้งสิ้น 6.5 ล้านราย และยังคงมีผู้ลงทะเบียนยังไม่ส่งข้อมูลเพิ่มให้คลังอีก 4 แสนราย ชี้ ภายในวันที่ 17 พ.ค.63 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99%

กระทรวงการคลังสรุปความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาทว่า เมื่อวันที่ 11 พ.ค.63 มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14.0 ล้านคน โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ 12 พ.ค.63 จะมีการโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว

ส่วนผลการทบทวนสิทธิหลังการให้ผู้ลงทะเบียนดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค.63 เวลา 24.00 น. มียอดสรุปผู้ขอทบทวนสิทธิรวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน โดยมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน แต่คงยังขาดอีก 4 แสนคน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง คาดว่า ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99% โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ 4. และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิที่ผู้พิทักษ์สิทธิลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิทักษ์สิทธิในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง

ส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกร ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกำหนดต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น