xs
xsm
sm
md
lg

"ธนกร" แจง รัฐบาลกู้เงินจริงแค่ 1 ล้านล้าน ยืนยันใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ-ตรวจสอบได้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ธนกร" โต้ "หญิงหน่อย" อย่าบิดเบือน พูดลอยๆ ให้ตัวเองเป็นนางเอก แจงรัฐบาลกู้ 1 ล้านล้านบาท ไม่ใช่ 1.9 ล้านล้านบาท ยันใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ระบุว่า รัฐบาลกู้เงิน1.9 ล้านล้านบาท พรรคเพื่อไทยจะไม่ให้ใช้อย่างไร้ประสิทธิภาพและไม่โปร่งใสว่า ตนไม่เข้าใจคุณหญิงสุดารัตน์ว่าทำไมจึงออกมาพูดบิดเบือนข้อมูล ยืนยันว่ารัฐบาลกู้เงินจำนวน 1 ล้านล้านบาท ไม่ได้กู้ 1.9 ล้านล้านบาทตามที่คุณหญิงสุดารัตน์พูด

ทั้งนี้ รัฐบาลออกพระราชกำหนด 3 ฉบับ ซึ่ง 1 ใน 3 ฉบับคือ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ซึ่งให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อรองรับการช่วยเหลือและเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และฟื้นฟู ดูแลเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน

ขณะที่พระราชกำหนดอีก 2 ฉบับเป็นการให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ soft loan หรือให้กู้แก่สถาบันการเงินในอัตรา 0.1% เพื่อให้สถาบันการเงินไปปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ SMEs ในอัตรา 2% วงเงิน 500,000 ล้านบาท และซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและรักษาการจ้างงาน วงเงิน 400,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกู้เงินเพียง 1 ล้านล้านบาท ไม่ใช่ 1.9 ล้านล้านบาทตามที่คุญหญิงสุดารัตน์กล่าวอ้าง

นายธนกร กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวหารัฐบาลว่าตีเช็คเปล่าก็ไม่เป็นความจริง เพราะในพระราชกำหนดกู้เงินรัฐบาลได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ เป็นประธาน และมีปลัดสำนักนายกฯ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและกำหนดวงเงินตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

นอกจากนี้ พระราชกำหนดกู้เงินยังกำหนดให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่รายงานการกู้เงินตามพระราชกำหนดที่ได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้รัฐสภาทราบ โดยรายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของการกู้เงิน วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณด้วย ดังนั้น คุณหญิงสุดารัตน์อย่าพูดลอยๆ ให้ตัวเองเป็นนางเอก แต่รัฐบาลเป็นผู้ร้าย ทั้งที่จริงแล้วรัฐบาลคือพระเอกในใจประชาชน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ขอให้เชื่อมั่นในตัวพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม


กำลังโหลดความคิดเห็น...