xs
xsm
sm
md
lg

เคาะงบ2.4แสนล้านขยายเยียวยา16ล้านคน-เกษตรกรรับ1.5หมื่นบ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้จัดการรายวัน 360 - ครม.อนุมัติใช้เงินพ.ร.ก.กู้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพิ่มเป็น 16 ล้านราย วงเงินรวม 2.4 แสนล้าน จากเดิม 14 ล้านราย วงเงินรวม 2.1 แสนล้านบาท และอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่เกิน 10 ล้านราย รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 1.5 แสนล้าน "อุตตม" เผยครบ 1 เดือนมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาแล้ว 10.6 ล้านราย พร้อมเตรียมโอนอีก 4.8 แสนราย 30 เม.ย.นี้ ส่วนอีก 2.6 ล้านราย เร่งโอนภายในสัปดาห์แรกของเดือน พ.ค. 63 โดยจะได้รับครั้งเดียว 2 เดือนรวด

วานนี้ (28 เม.ย.) นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง โดยอนุมัติ 2 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงการคลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จำนวนไม่เกิน 16 ล้านราย วงเงินไม่เกิน 240,000 ล้านบาท เพิ่มจากเดิม 14 ล้านราย วงเงินไม่เกิน 210,000 ล้านบาท และ 2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่เกิน 10 ล้านราย วงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาท

ครม.ช่วยเหลือผู้พิการคนละ1,000บาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขอเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ จำนวน 2 ล้านคน คนละ1,000 บาท

ครม.ยังเห็นชอบเพิ่มเบี้ยผู้พิการให้แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการ ที่อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 1.2 แสนคน จากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาท เริ่ม 1ต.ค. 63 จากที่ครม. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 ได้มีมติเห็นชอบ เพิ่มเบี้ยผู้พิการเป็น 1,000 บาท แก่ผู้ถือบัตรผู้พิการ และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1แสนบาทต่อปี) จำนวน 1 ล้านคน

30 เม.ย.โอนเงิน 5 พันให้ผู้รับสิทธิ 4.8 แสนราย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวม 28.8 ล้านรายการ (ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2563) ล่าสุดมีผู้ที่เข้าข่ายได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 10.6 ล้านราย และได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิจำนวน 7.5 ล้านราย (ตั้งแต่ 8 เม.ย.-29 เม.ย.) และในวันที่ 30 เม.ย. จะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิอีก 4.8 แสนราย

ส่วนที่เหลืออีก 2.6 ล้านราย จะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพ.ค. 63 กลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยาของรอบ เม.ย. ด้วย รวมเป็น 2 เดือน

สำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1 ล้านราย และสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิจำนวน 3.5 ล้านราย ทีมผู้พิทักษ์สิทธิอยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กำลังโหลดความคิดเห็น