xs
xsm
sm
md
lg

โพลเผยประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ “แจกเงินรัฐกับฐานสนับสนุนช่วงโควิด-19” ประชากรเกือบร้อยละ 80 ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน พร้อมขอให้ช่วยลดค่าไฟฟ้า แจกหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อ

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจด้วยวิธีผสมผสานทั้งในและนอกโลกโซเชียลมีเดียเรื่อง “แจกเงินรัฐกับฐานสนับสนุนช่วงโควิด-19” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 1,314 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 9-11 เมษายนที่ผ่านมา เมื่อถามถึงความชัดเจนที่รับรู้หลักเกณฑ์รับ 5,000 บาทต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.4 ไม่รู้ชัดเจน ขณะที่ร้อยละ 22.6 รู้หลักเกณฑ์ชัดเจนละเอียดมากที่สุด ที่น่าพิจารณา คือ คนที่ลงทะเบียนแล้วส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.7 ยังไม่รู้หลักเกณฑ์ชัดเจน ขณะที่ร้อยละ 26.3 รู้ชัดเจนละเอียดแล้ว เปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียน พบว่า ไม่แตกต่างกันนักคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.8 ไม่รู้หลักเกณฑ์ชัดเจน ขณะที่ร้อยละ 20.2 รู้ชัดเจนดีแล้ว


นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความเหมาะสมของมาตรการจากรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนหรือต้องการให้ช่วยเหลือเพิ่มเติม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.7 ต้องการเพิ่มเติม ขณะที่ร้อยละ 25.3 ระบุมาตรการจากรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนเหมาะสมแล้ว ส่วนความต้องการเพิ่มเติมจากรัฐบาล 5 อันดับ ได้แก่ อันดับแรก หรือร้อยละ 94.7 ขอกระทรวงพลังงานและกระทรวงมหาดไทยลดค่าไฟฟ้าลงอีก เพราะรัฐบาลขอให้ประชาชนอยู่บ้าน จึงใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น อันดับ 2 หรือร้อยละ 94.2 ของบประมาณเพิ่มเติมให้โรงพยาบาลจังหวัดทุกจังหวัดรักษาโควิด-19 ได้ อันดับ 3 หรือร้อยละ 89.2 ขอแจกเงินเพิ่ม อันดับ 4 หรือร้อยละ 88.0 ขอให้กระตุ้นธุรกิจออนไลน์ ลดราคาสินค้า ลดค่าขนส่งให้ประชาชน และอันดับ 5 หรือร้อยละ 82.2 ขอให้แจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชน ทั้งนี้ แนวโน้มจุดยืนการเมืองของประชาชนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงช่วงมหกรรม ลด แจก ช่วยเหลือประชาชนจากรัฐบาลในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 พบว่า ฐานสนับสนุนของประชาชนต่อรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น จากช่วงก่อนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต้านโควิด-19 อยู่ที่ร้อยละ 9.6 แต่หลังประกาศขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 41.2


“ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า เมื่อประชาชนเห็นรัฐบาลทำงานด้วยมาตรการต่างๆ ที่จับต้องได้ใกล้ตัวประชาชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายยามวิกฤตโควิด-19 ทำให้การสนับสนุนรัฐบาลเพิ่มสูงขึ้น หากการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ รัฐบาลจะได้รับการสนับสนุนมากขึ้น” นายนพดล กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น