xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส. เผยมียอดผู้ได้รับอนุมัติลงทะเบียนขอสินเชื่อฉุกเฉินแล้ว 6 พันราย คิดเป็นวงเงิน 60 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธ.ก.ส. เผยวันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าลงทะเบียนขอกู้สินเชื่อฉุกเฉินวงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท มียอดผู้ลงทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 6 พันราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 60 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้รายงานความคืบหน้าการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ LINE Official BAAC Family ว่า ผลการลงทะเบียนวันแรกในวันที่ 15 เม.ย.63 จนถึงเมื่อเวลา 17.00 น. ว่า จะมีจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้ว 6,000 ราย โดยคิดเป็นวงเงิน 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการเงินกู้ดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร ซึ่งธนาคารฯ กำหนดเงินไขการให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้

ทั้งนี้ การกู้ยืมดังกล่าวไม่ต้องใช้หลักประกัน ผู้กู้สามารถแบ่งงวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น กรณีรายเดือน งวดละ 429.17 บาท ราย 3 เดือนงวดละ 1,287.50 บาท และราย 6 เดือนงวดละ 2,575 บาท โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กำหนดให้ดำเนินการผ่านช่องทาง LINE BAAC Family โดยผู้ลงทะเบียนต้องกรองข้อมูลส่วนบุคคลให้พร้อม ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกและร่วมดำเนินการตามมาตรการ Social Distancing โดยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ผู้ใช้บริการไม่ต้องมาติดต่อที่สาขา แต่สามารถลงทะเบียนแสดงความประสงค์ ผ่านช่องทาง Line Official “BAAC Family” โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : @baacfamily

อย่างไรก็ตาม ในกรณีผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนเป็นของตนเองนั้น สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิด เช่น บุตรธิดา พี่น้อง หรือญาติสนิทแทนได้ โดยกดเลือกเมนู “COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.” เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อมูลประกอบการลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง เลขบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. และข้อมูลของบุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อแทนได้ พร้อมศึกษา ทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ เมื่อเข้าใจแล้วให้กดยอมรับเพื่อเข้าสู่การบันทึกข้อมูล

จากนั้นกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเองเพื่อใช้ในการติดต่อแจ้งข่าวสารต่างๆ จากธนาคาร กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้อยู่แล้ว ระบุข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระตามหัวข้อต่างๆ ที่ปรากฏในแบบฟอร์ม (วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ วงเงินขอสินเชื่อ บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. สำหรับใช้รับเงินกู้ งวดชำระหนี้ วิธีการส่งชำระหนี้ และแหล่งที่มาแห่งรายได้)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขอลงทะเบียนยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้ ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระตามหัวข้อต่างๆ ที่ปรากฏในแบบฟอร์ม (ข้อมูลบุคคลอ้างอิง วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ วงเงินขอสินเชื่อ บัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สำหรับรับเงินกู้ กรณียังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. ท่านจะได้รับการนัดหมายเพื่อเปิดบัญชีภายหลัง งวดชำระหนี้ วิธีการส่งชำระหนี้ แหล่งที่มาแห่งรายได้ และสาขาของ ธ.ก.ส. ที่ท่านประสงค์ติดต่อเพื่อขอสินเชื่อ)

ทั้งนี้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นกดยืนยันการลงทะเบียน ระบบจะเก็บข้อมูลพร้อมส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS และจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ในการลงทะเบียน โดยธนาคารจะเริ่มนัดหมายทำเอกสารและสัญญา ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2663 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ Call Center 0-2555-0555
ธ.ก.ส. เปิดรับลงทะเบียนกู้ฉุกเฉิน 2 หมื่นล้าน แจงขั้นตอนใช้สิทธิกู้ผ่าน LINE BAAC Family
ธ.ก.ส. เปิดรับลงทะเบียนกู้ฉุกเฉิน 2 หมื่นล้าน แจงขั้นตอนใช้สิทธิกู้ผ่าน LINE BAAC Family
ธ.ก.ส. แจงขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสินเชื่อฉุกเฉินเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร 2 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.1 ต่อเดือน กู้รายละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ และไม่ต้องใช้หลักประกัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านช่องทาง LINE BAAC Family ชี้เตรียมข้อมูลส่วนบุคคลให้พร้อม และเริ่มลงทะเบียน 15 เม.ย. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป กรณีไม่มีสมาร์ทโฟนของตนเอง สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนของบุคคลใกล้ชิดได้
กำลังโหลดความคิดเห็น...