xs
xsm
sm
md
lg

“กอช." รับประกันผลตอบแทนของสมาชิก ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดอกเบี้ยฝากประจำ 1 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กอช. ยืนยันผลตอบแทนการลงทุนของสมาชิกฯ จะได้รับการค้ำประกันให้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ขณะที่ภาพรวมของพอร์ตการลงทุน 80% เน้นถือหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง หวังรักษาเสถียรภาพการเติบโตในผลตอบแทนให้แก่สมาชิกฯ ที่ออมเงินได้จนถึงอายุ 60 ปี ส่วนอีก 20% จะลงทุนผ่านกองทุนรวมดัชนีหุ้นไทย SET50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า

น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการลงทุนทั่วโลกที่ผันผวนกระทบต่อเศรษฐกิจและสภาพตลาดทุนของประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กอช. มีหน้าที่บริหารจัดการดูแลเงินลงทุนของสมาชิกจึงต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมอยู่เสมอเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการลงทุนของโลกขณะนี้

สำหรับพอร์ตการลงทุนของ กอช. ปัจจุบันมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่น เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน และอีกไม่เกิน 20% นั้น จะลงทุนในกองทุนรวมดัชนีหุ้นไทย SET50 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ในการบริหารจัดการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ยังมีแผนในการพัฒนากระบวนการธรรมาภิบาลในการลงทุน เช่น ในเรื่องของ ESG (Environment, Soicial, Governance) การลงทุนที่มีความยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารที่มีธรรมาภิบาลของหลักทรัพย์ที่ลงทุนหรือในเรื่องของ CG (Corporate Governance) เป็นการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ซึ่งเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนภายใต้การควบคุมดูแลของอนุกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการ กอช. ที่มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ การออมกับ กอช. เป็นรูปแบบการลงทุนระยะยาว ระหว่างทางผลตอบแทนการลงทุนอาจจะมีความผันผวนได้ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ลงทุน หากผู้ออมมีสถานะเป็นสมาชิก กอช. จนถึงอายุครบ 60 ปี ไม่ต้องกังวล เนื่องจากจะได้รับค้ำประกันผลตอบแทนตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม สมาชิก กอช. สามารถดูยอดเงินออมและเงินสมทบจากรัฐ ผ่านแอปพลิเคชัน “กอช” ได้ทั้งระบบ IOS และ Android หรือทางไลน์ (Line) “@nsf.th” ทางเว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยสมาร์ทโฟน
กำลังโหลดความคิดเห็น...