xs
xsm
sm
md
lg

“คลัง” นัดถกช่วยเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือนอีกรอบ 10 เม.ย.นี้ ประชาชนมีลุ้นได้รับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1.5 หมื่นบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
“อุตตม” นัดถกมาตรการช่วยเกษตรกร 9 ล้านครัวเรือนอีกรอบ 10 เม.ย. “ผู้จัดการ ธ.ก.ส.” เผยยังมีรายละเอียดสำคัญที่ต้องพิจารณาอีก 3 เรื่อง แต่คาดเกษตรกรจะได้รับความช่วยเหลือครอบครัวละ 1.5 หมื่นบาท เมื่อพิจารณาถึงวงเงินงบประมาณอีก 6 แสนล้านบาท สำหรับโครงการด้านสาธารณสุข ดูแลผู้มีอาชีพอิสระ และเกษตรกร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งใน พ.ร.บ.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทด้วย

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ว่า ในวันที่ 10 เม.ย.63 กระทรวงการคลังจะหารือกับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหาข้อสรุปการจ่ายเงินเยียวยาให้เกษตกรอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโดยเร็วที่สุด แต่ทั้งนี้ผลหารือร่วมในเบื้องต้นยังไม่มีข้อสรุป เนื่องจากยังมีรายละเอียดที่ต้องกลับไปพิจารณาใหม่

ด้านนายอภิรมณ์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวถึงการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน 3 ประเด็นสำคัญคือ 1.จะให้ความช่วยเหลือกี่ครัวเรือน 2.จำนวนเงินที่จะให้ความช่วยเหลือต่อครัวเรือนนั้นจะเป็นจำนวนเท่าใด และ 3.กำหนดความถี่ในการจ่ายเงินว่าจะดำเนินการแค่เพียงครั้งเดียวหรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาจะต้องคำนึงถึงวงเงินบประมาณตาม พ.ร.ก. กู้ยืม 1 ล้านล้านบาท ซึ่งต้องให้อยู่ในวงเงิน 6 แสนล้านบาท ที่จะใช้สำหรับโครงการด้านสาธารณสุข ดูแลผู้ที่มีอาชีพอิสระ และเกษตรกรด้วย

นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาเพิ่มเติมอีกว่า กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการต่อไปนั้น จะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกับกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนด้วยหรือไม่ เนื่องจากตามหลักการของกระทรวงการคลังต้องการให้กระจายความช่วยเหลือไปให้ถึงจำนวนประชาชนให้มากที่สุด และไม่ต้องการให้มาตรการให้ความช่วยเหลือเกิดปัญหาซ้ำซ้อนกัน

ส่วนกลุ่มเกษตกรที่จะได้รับเงินช่วยตามมาตรการระยะต่อไปนั้น ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ยืนยันว่า จะยังคงได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวไร่ ชาวนา ชาวสวน กลุ่มประมง และกลุ่มปศุสัตว์ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ล้านครัวเรือน โดยคนกลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนใหม่อีก เนื่องจากกว่า 99% นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นทะเบียนไว้หมดแล้ว แต่อาจจะยังมีบางส่วนที่ต้องเก็บตกบ้างอีกนิดหน่อย

อย่างไรก็ตาม การประชุมในวันที่ 10 เม.ย. นี้ จะสามารถหาข้อสรุปได้อย่างแน่นอน โดยหากต้องจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวของเกษตรรายละ 15,000 บาท เช่นเดียวกับที่กระทรวงการคลังได้จ่ายให้เยียวยาจากการว่างงานของกลุ่มอาชีพอิสระ 9 ล้านครัวเรือนแล้ว กระทรวงการคลังแจ้งใช้เงินงบประมาณจาก พ.ร.บ. กู้เงินอีกไม่เกิน 1.3 แสนล้านบาทเพื่อรองรับการดำเนินมาตรการดังกล่าวนี้โดยไม่ต้องใช้เงินของ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีการจ่ายเงินนั้นจะใช้การโอนเงินผ่านบัญชี ธ.ก.ส. ซึ่งเกษตกรส่วนใหญ่เป็นลูกค้ามีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ยกเว้นเกษตรกร 4 แสนรายที่ยังไม่มีบัญชีของธนาคารฯ

ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ยังย้ำด้วยว่า ในหลักการการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ เกษตรกรน่าจะได้รับเงินไม่เกินครอบครัวละ 15,000 บาท เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะเป็นมาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ขณะที่เกษตกรในแต่ละกลุ่มผลผลิต เช่น เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกข้าวโพด รัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นมาตรการประกันรายได้ ซึ่งเงินที่รัฐบาลจะนำมาใช้ก็จะรวมอยู่ในวงเงิน 6 แสนล้านบาทตามรอบ พ.ร.ก.กู้เงินในครั้งนี้ด้วย
“รมว. คลัง” ยังไม่สรุปเงินช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกร พร้อมไม่ยืนยันจ่ายเงินว่างงาน 5 พันบาทยาว 6 เดือน
“รมว. คลัง” ยังไม่สรุปเงินช่วยเหลือครอบครัวเกษตรกร พร้อมไม่ยืนยันจ่ายเงินว่างงาน 5 พันบาทยาว 6 เดือน
“รมว.คลัง” เผย ยังไม่มีข้อสรุปจะจ่ายเงินเยียวยาช่วยให้เกษตรกรครอบครัวละ 3 หมื่นบาทหรือไม่ ยืนยันจะพยายามเร่งสรุปการจัดทำมาตรการโดยเร็ว แต่ไม่แน่ใจจะออกได้ทันในเดือน เม.ย. นี้หรือไม่ เหตุ มาตรการช่วยเกษตรกรจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พร้อมชี้แจงการขยายระยะเวลาให้ความให้เงินเยียวยาแก่ผู้ว่างงาน 5 พันล้านบาท จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน เพื่อสร้างความยืดหยุ่นตามการวงกรอบการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ที่วางล่วงหน้าไว้ 6 เดือน แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสจบก่อน ก็สามารถยกเลิกการขยายเวลา “เราไม่ทิ้งกัน” ตามความเหมาะสมได้ ย้ำ ขอประชาชนเชืรอใจรัฐบาลมีเงินมากพอที่ดูแลคนทุกกลุ่ม
กำลังโหลดความคิดเห็น