xs
xsm
sm
md
lg

เมืองไทย แคปปิตอลมั่นใจ COVID-19 ไม่มีผลกระทบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมืองไทย แคปปิตอลเผยไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้บริหารมั่นใจปีนี้ภาพรวมผลประกอบการของธุรกิจจะยังเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีนโยบายตั้งรับ NPL ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด ชี้ได้รับอานิสงส์มาตรการของรัฐบาลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และปัญหาภัยแล้ง ทั้งมีปัจจัยหนุนจากดอกเบี้ย “ขาลง” ตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 1/63 ที่ผ่านมา 2 เดือนอัตราการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อยังเป็นที่น่าพอใจ และเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ คือ 20-25% และมั่นใจว่าจะสามารถควบคุมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ไว้ไม่เกิน 2.0% แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงในด้านคุณภาพสินทรัพย์เป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลให้อัตราหนี้เสียไม่ผันผวน รวมทั้งมีแผนเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 600 แห่ง ทำให้มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นกว่า 4,700 สาขาทั่วประเทศ และบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินจากการนำมาตรฐานบัญชีใหม่ 2 ฉบับ (TFRS9 และ TFRS16) มาใช้ในปีนี้

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศ บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบน้อยสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากความต้องการสินเชื่อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

“ตามที่คาดการณ์กันว่าคุณภาพหนี้อาจลดต่ำลงหากลูกหนี้ในภาคธุรกิจได้รับผลกระทบ และต้องหยุดทำงาน แต่ MTC จะเป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐบาลที่คืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าให้ประชาชนจำนวน 21 ล้านครัวเรือน รวมทั้งเงินช่วยเหลือเกษตรกรอันเนื่องมาจากภัยแล้ง ส่งผลให้ลูกหนี้ยังสามารถชำระหนี้ได้ และบริษัทฯ สามารถรักษาระดับคุณภาพหนี้ในปีนี้ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด”

นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) จะประกาศลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25-0.50% ซึ่งจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

สำหรับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจและภัยแล้ง รวมถึงลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVD-19 บริษัทฯ มีมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขยายระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีกอย่างน้อย 1 ปีเพื่อบรรเทาภาวะความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน


กำลังโหลดความคิดเห็น...