xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับการเปิดบัญชีลงทุน (single form) เพื่อความสะดวกประชาชนเข้าถึงการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกหลักเกณฑ์แบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) เป็นครั้งแรก เพื่อใช้เปิดบัญชีลงทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว และนำแบบฟอร์มที่ได้กรอกข้อมูลดังกล่าวไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้ด้วย

เนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนจำนวนมาก ในขณะเดียวกันแบบฟอร์มสำหรับการเปิดบัญชีลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายขอข้อมูลจำนวนมากและมีรูปแบบที่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้ลงทุนต้องให้ข้อมูลซ้ำทุกครั้งที่จะเปิดบัญชีใหม่ ทำให้เกิดความไม่สะดวกและเป็นภาระแก่ผู้ลงทุน รวมทั้งอาจเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงบริการผลิตภัณฑ์การลงทุน

ก.ล.ต.จึงมีแนวคิดจัดทำ single form ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเปิดบัญชีลงทุนที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม โดยกำหนดให้ใช้แบบฟอร์มสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนทุกประเภท* และได้ปรับปรุงตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการจัดทำเอกสารรับฟังความคิดเห็นการออกเกณฑ์ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่ ก.ล.ต.เสนอ และได้หารือกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว ก.ล.ต.จึงยกร่างหลักเกณฑ์ single form สำหรับการทำธุรกรรมในตลาดทุนเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=610 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทางอีเมล benja@sec.or.th จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น