xs
xsm
sm
md
lg

หุ้น CRC พื้นฐาน-ศักยภาพ “ถือยาว”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์CRC กำหนดราคา IPO ที่ 42 บาท โดยวิธี Bookbuilding พร้อมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปรับปรุงสาขา ขณะที่ปรึกษาการเงินฯ ชี้ CRC เป็นหุ้นมีพื้นฐานหุ้น-ศักยภาพ เหมาะถือลงทุนระยะยาว โบรกเกอร์เชื่อจะทำให้ตลาดหุ้นคึก

กำหนดราคาไอพีโอ 42 บาท โดยวิธี Bookbuilding
ล่าสุด CRC กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 42 บาทต่อหุ้น โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และหุ้นสามัญที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นครั้งนี้กำหนดผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่าย อยู่ที่ระหว่างราคา 40-43 บาทต่อหุ้น ส่งผลให้อัตราแลกหุ้นจาก ROBINS เป็น CRC เท่ากับ ROBINS 1 หุ้น ต่อ CRC 1.58 หุ้น และจะเข้าจดทะเบียนใน SET หมวดพาณิชย์ (Commerce) ด้วยเกณฑ์ Profit Test มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท/หุ้น โดยมีมูลค่าทางบัญชีที่ 14.3 บาท/หุ้น (คำนวณ ณ วันที่ 30 ก.ย. 62) และมีที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ส่วนอันเดอร์ไรต์ : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นำเงินชำระหนี้-ขยายงาน
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ CRC หักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนประมาณ 18,536-29,665 ล้านบาท (คำนวณจากราคาเสนอขายที่ 40-43 บาทต่อหุ้น รวมถึงกรณีที่มีและไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวนหากไม่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ROBINS) ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

จุดประสงค์แรก คือ เม็ดเงิน 10,000 ล้านบาท จะใช้ภายในปี 63-64 เป็นเงินทุนในการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสาขาต่างๆ คือขยายสาขาห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ ขยายสาขาไทวัสดุ ขยายสาขาบิ๊กซี ในประเทศเวียดนาม และปรับปรุงสาขาต่างๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

จุดประสงค์ถัดมา คือ การใช้เงิน 8,536-19,665 ล้านบาทภายในปี 63 เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน โดยจะใช้เงินระดมทุนชำระให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวนหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะต้องชำระมีจำนวนประมาณ 21,882 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562) อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปี โดยชำระเป็นรายเดือน และมีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 6 เดือนของตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ (ไม่เกินไตรมาส 2/63)

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะชำระคืนแก่สถาบันการเงินขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หักลบด้วยเงินทุนที่จะนำไปใช้ในการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ

FA ชี้พื้นฐานหุ้น-ศักยภาพ เหมาะถือลงทุนระยะยาว
นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า หลังจากที่ CRC ได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 40.0-43.0 บาทต่อหุ้น และเปิดให้นักลงทุนรายย่อยได้จองซื้อหุ้น IPO ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ราคา 43.0 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขาย

"นักลงทุนรายย่อยให้การตอบรับและแสดงความสนใจจองซื้อหุ้น CRC เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการที่นักลงทุนมองว่า CRC เป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีและมีศักยภาพเหมาะต่อการถือหุ้นเพื่อร่วมลงทุนและเติบโตในระยะยาว" นายพิเชษฐ์กล่าว

สำหรับการเสนอขายหุ้น IPO ของเซ็นทรัล รีเทลในครั้งนี้มีมูลค่ารวม 78,124 ล้านบาท (รวมมูลค่าหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ROBINS ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) นับเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่มีมูลค่าระดมทุนสูงที่สุดของตลาดหุ้นไทย และเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดทั่วโลก โดยสัดส่วนระหว่างนักลงทุนในประเทศกับนักลงทุนต่างประเทศของ CRC คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ตามลำดับ

โบรกฯ เชื่อกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนในตลาดฯ ให้คึกคัก
นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 สัปดาห์ที่ผู้บริหารเซ็นทรัล รีเทล ได้เดินทางให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งการทำ Bookbuilding กับนักลงทุนสถาบันทั่วโลก พบว่านักลงทุนให้ความสนใจในหุ้น CRC เป็นอย่างมาก รวมทั้งได้แสดงความต้องการลงทุนในหุ้น CRC คิดเป็นมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่เสนอขาย (Oversubscription) เป็นจำนวนมาก โดยไม่มีความแตกต่างของปริมาณความต้องการลงทุนมากนักในแต่ละระดับราคาของช่วงราคาเสนอขายหุ้นที่ 40.0-43.0 บาทต่อหุ้น

ขณะที่ เซ็นทรัล รีเทล ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องทุกด้านอย่างถี่ถ้วน และตัดสินใจกำหนดราคาเสนอขายที่ 42.0 บาทต่อหุ้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และจะส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาซื้อขายในตลาดรอง สำหรับการจัดสรรหุ้นครั้งนี้ ได้จัดสรรหุ้นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ให้แก่นักลงทุนสถาบันที่มีคุณภาพและลงทุนในระยะยาว (Long-only Institutional Investor) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในสภาวการณ์ตลาดหลักทรัพย์ปัจจุบัน มูลค่าการระดมทุนในรูปแบบ IPO ของบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียลดลงอย่างเห็นได้ชัด การเดินหน้า IPO ของเซ็นทรัล รีเทล ในครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจเซ็นทรัล รีเทล และความเชื่อมั่นจากนักลงทุนที่มีความต้องการลงทุนในหุ้นที่มีความแตกต่างและมีความน่าสนใจ ปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคง มีความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และมีขนาดใหญ่ เชื่อว่า IPO ของเซ็นทรัล รีเทลในครั้งนี้น่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้มีความคึกคักขึ้น

สำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ทำการจองซื้อหุ้นที่ราคา 43.0 บาทต่อหุ้น ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายทุกรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่นักลงทุนที่จองซื้อผ่านตน ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ก่อนหน้ากำหนดราคา IPO นั้น การเสนอขายหุ้นสามัญของ CRC ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนสถาบัน โดย CRC ได้ลงนามในสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Placing Agreement) กับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวนทั้งสิ้น 11 ราย ได้แก่ กองทุนต่างๆ ภายใต้คำแนะนำของ Capital Research Management Company, GIC Private Limited, Avanda Investment Management บลจ.ไทยพาณิชย์ บลจ.บัวหลวง บลจ.กสิกรไทย บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) บลจ.ทิสโก้ บลจ.ธนชาต เป็นต้น

โดยมีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ Cornerstone Investors ดังกล่าวรวมจำนวนทั้งสิ้น 560.6 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ROBINS ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ และจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หากมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

ทั้งนี้ กระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่องจากการทำโรดโชว์กับนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ที่ให้ความสนใจอย่างเป็นที่น่าพอใจ
กำลังโหลดความคิดเห็น...