xs
xsm
sm
md
lg

ตลท.เดินหน้าลดโลกร้อนผ่าน Care the bear

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งผลักดันโครงการ Care the bear ให้กับภาคอุตสาหกรรมไมซ์ หวังจัดงานอีเว้นท์ลดโลกร้อนจริงจัง

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับที่ 21 ของโลก ปี 2562 ปริมาณการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 3.50 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงริเริ่มโครงการ Care the Bear โดยผนึกกำลังกับพันธมิตร ทั้งภาคตลาดทุนและภาครัฐร่วมกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมหรืออีเว้นท์ โดยตั้งแต่เริ่มโครงการเดือนกรกฎาคม 2561- ธันวาคม 2562 มีองค์กรเข้าร่วม 45 องคก์ร ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกได้ 7,635 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ (อายุ 10 ปี) จำนวน 848,412 ต้น หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,635 ไร่

สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการ 27 แห่ง ร่วมลดก๊าซเรือนกระจกได้ 7,594 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ (อายุ 10 ปี) จำนวน 843,815 ต้น หรือเทียบเท่ากับการปลูกป่าสมบูรณ์ (อายุ 5 ปี) จำนวน 7,594 ไร่ โดยปีนี้เริ่มอบรมการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย โรงแรม ศูนย์การประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการ และ Organizer

ทั้งนี้ ในปี 2563 โครงการมีเป้าหมายที่จะมีบริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นเข้าร่วมโครงการ 30 บริษัทขึ้นไป โดยปีนี้จะมีการ refresh หลักสูตรสำหรับสมาชิกเดิม เพื่อ update รายละเอียดของโครงการ โดยเฉพาะการคำนวณการลดการปล่อยก๊าซฯ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกที่ประสบความสำเร็จเข้ามา sharing เทคนิคการให้พนักงานมีส่วนร่วม และผลของการลดก๊าซฯ และค่าใช้จ่ายองค์กรลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เข้าโครงการ

สำหรับองค์กรที่อบรบเข้าร่วมโครงการจะมีการจัด Workshop ให้ความรู้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 7 ครั้ง และจะมีการอบรมเป็นรายบริษัทหากบริษัทต้องการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มอบรมเดือนมีนาคม 2563 นอกจากนี้ เตรียมพัฒนา Eco Event Kit บนออนไลน์ เพื่อให้สมาชิกสามารถใช้งานง่าย และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงที และนำไปรายงานในรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน (SD Report) ต่อไป ผู้สนใจติดตามข้อมูลโครงการ ได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือ Facebook: SET Social Impact โทรศัพท์ ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 02-009-9480


กำลังโหลดความคิดเห็น...