xs
xsm
sm
md
lg

"แบงก์ออมสิน" ทุ่มอีก 5 หมื่นล้านบาท ออกสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“แบงก์ออมสิน” ทุ่ม 5 หมื่นล้านบาท จัดสินเชื่อ “GSB SMEs Extra Liquidity” มุ่งเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ กำหนดให้วงเงินกู้สูงสุดรายละ 50 ล้านบาท มีระยะเวลาปล่อยกู้ 6 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้นให้ 1 ปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้ SMEs สำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อนี้สามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และกำหนดเวลาการปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องจนถึง 30 ธ.ค.63

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารฯ ได้เปิดให้บริการสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท โดยสินเชื่อดังกล่าวจะเป็นสินเชื่อสำหรับเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะต้องผ่อนชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 โดยธนาคารฯ พร้อมเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ส่วนเงื่อนไขการให้กู้ยืมสินเชื่อดังกล่าวนั้น ธนาคารออมสินได้กำหนดวงเงินปล่อยกู้สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท/ราย และกำหนดระยะเวลาการปล่อยกู้ไว้ที่ 6 ปี โดยจะมีระยะปลอดเงินต้น 1 ปี ซึ่งเท่ากับว่าผู้ขอสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity จะมีระยะเวลาในการผ่อนเงินต้น 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ SMEs ได้สูงสุดถึง 6 ปี ซึ่งจะทำให้ SMEs มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น และมีเงินลงทุนต่อได้

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อดังกล่าวว่าจะต้องเป็นลูกค้าผ่อนชำระหนี้ปกติมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่ต้องมีหลักประกันใดๆ ที่รัฐบาลสนับสนุนให้ ขณะที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สามารถค้ำประกันสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity ได้ 100% ในอัตราดอกเบี้ยเท่ากับสถาบันการเงินเดิม แต่ต่ำสุดต้องไม่เกิน MLR-1% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.375% ต่อปี)

นายชาติชาย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity จะเป็นสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะต้องผ่อนชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน โดยปัจจุบันสินเชื่อ SMEs ทั้งระบบจะมีทั้งสิ้น 4.20 ล้านล้านบาท คิดเป็นเงินกู้ระยะยาว 50% หากต้องผ่อนชำระ 5 ปี เงินต้นเฉลี่ยผ่อนคืนธนาคารทั้งระบบอยู่ที่ประมาณปีละ 400,000 ล้านบาท ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ SMEs ที่ต้องชำระเงินต้นให้แก่สถาบันการเงินต่างๆ โดยธนาคารออมสินพร้อมจ่ายเงินต้นแทน SMEs ทั้งประเทศ ยกตัวอย่างเช่น มีวงเงินกู้ 50 ล้านบาท ชำระเงินต้น 10 ล้านบาท ธนาคารให้วงเงินกู้ 10 ล้านบาท โดย SMEs จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นไปก่อน และนำใบเสร็จมาเบิกกับธนาคารออมสินทุกเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

สำหรับวัตถุประสงค์ในการปล่อยสินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity นั้นไม่ได้มุ่งให้มีการรีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิม เนื่องจากธนาคารออมสินต้องการเข้ามาช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ SMEs เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงได้นำเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคเอกชน ทั้งผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนภาคเอกชนและกระตุ้นให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังมีวงเงินเดิมที่สนับสนุน SMEs โดยร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการลงทุน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและประหยัดพลังงานในโครงการสินเชื่อ Softloan : Transformation Loan เสริมแกร่ง (Softloan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2) วงเงินรวมโครงการ 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินจะให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สถาบันการเงินทั้งของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs ในวงเงินสูงสุดรายละ 50 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลากู้ 7 ปี ซึ่งโครงการนี้ได้ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการได้มีเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนไปแล้วมากกว่าพันรายในวงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท

ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินยังได้มีการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการผ่านโครงการสินเชื่อ Softloan ปี 2559 และปี 2560 ในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีเม็ดเงินรวมในโครงการ 180,000 ล้านบาท สามารถช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 4% เป็นระยะเวลา 7 ปี ทุกโครงการสามารถปิดโครงการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก

ในขณะเดียวกัน ธนาคารออมสินยังได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทุกขนาดผ่าน โครงการสินเชื่อประชารัฐสร้างไทย ซึ่งประกอบไปด้วย สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs ยั่งยืน สินเชื่อ GSB เพื่อ SMEs คล่องตัว และสินเชื่อ GSB บัญชีเดียว วงเงินโครงการรวม 50,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและให้เงินทุนหมุนเวียนแก่ภาคธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนการใช้บัญชีเล่มเดียว อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 1-2 เท่ากับ 4% ปีที่ 3-4 เท่ากับ 6% และปีต่อไปเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MOR/MLR บวกสูงสุดไม่เกิน 1% (อัตราดอกเบี้ย MOR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.745% ต่อปี) ทั้งนี้ สามารถเลือกใช้ บสย. เป็นผู้ค้ำประกันได้ บสย.ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีละ 1.75% เป็นเวลา 2 ปี และธนาคารออมสินช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียมให้อีก 2 ปี รวมยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ปี เท่ากับ 7%

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการเร่งให้ฟันเฟืองในระบบเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม SMEs เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วในทิศทางเดียวกัน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายได้ในที่สุด


"แบงก์ออมสิน" เสนอโปรโมชันพิเศษทุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในงาน Thailand Smart Money
"แบงก์ออมสิน" เสนอโปรโมชันพิเศษทุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในงาน Thailand Smart Money
แบงก์ออมสิน จัดโปรโมชั่นพิเศษทุกผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10 ด้วยการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษทุกผลิตภัณฑ์และบริการ จัดผลิตภัณฑ์น่าสนใจ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 106” ดอกเบี้ยสูงสุด 10% ต่อปี ยกเว้นภาษี ด้าน “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” กู้ 1 ล้าน ปีแรกจ่ายค่างวดเดือนละ 10 บาท ทั้งสร้างบ้าน ซื้อ-ซ่อมแซมบ้าน/ต่อเติม-รีไฟแนนซ์ ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ เงื่อนไขพิเศษ ดอกเบี้ยต่ำ ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ 4 ปี รวม 7% สินเชื่อ GSB SMEs Startup N0.1 เพียงมีไอเดียและนวัตกรรมที่น่าสนใจ วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ดอกเบี้ยปีแรก 1.99% ต่อปี
กำลังโหลดความคิดเห็น