xs
xsm
sm
md
lg

คลังเรียกความเชื่อมั่นต่างชาติ ชูแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คลังเรียกความเชื่อมั่นต่างชาติ ชูแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ ผลักดันเอสเอ็มอีเข้าตลาดฮ่องกงและจีน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมแสดวปาฐกถาในการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Redefining Growth: Innovation, Breakthrough, Inclusiveness" เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดโดยรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ( HKTDC) ซึ่งเป็นเวทีการประชุมนานาชาติรวมผู้บริหารระดับสูงจากภาคการเงินจากภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 3,300 คน

นายอุตตม กล่าวว่า หัวข้อการประชุมครั้งนี้มีความสอดคล้องต่อนโยบายของรัฐบาลที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา และกล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจไทย เพื่อผลักดันนวัตกรรมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นประเด็นสำคัญผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) การส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (PPP) และการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) การใช้เทคโนโลยีด้านการเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการ National e-Payment และการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และธุรกิจสตาร์ทอัป และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม โดยการลงทุนด้านการศึกษาการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ การผลักดันกรอบนโยบายทั้งหมดนี้ เชื่อมั่นได้ว่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม การเติบโตแบบมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้พบปะหารือกับนายปีเตอร์ แลม ประธานสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง 2 ฝ่ายตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้ร่วมกันลงนาม เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ในเรื่องเอสเอ็มอีทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงที่จะมีโครงการริเริ่มร่วมกัน เพื่อหาโอกาสและลู่ทางทางธุรกิจของเอสเอ็มอีไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝ่ายไทยจะมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับ HKTDC โดยคาดว่าโครงการริเริ่มนี้จะดำเนินการปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งการดำเนินงานระยะแรก ฝ่ายฮ่องกงจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลและแนะนำแนวทางให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะนำไปสู่การจับคู่ทางธุรกิจในลำดับต่อไป ทั้งนี้ จะเริ่มต้นจากภาคธุรกิจเป้าหมายที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน เช่น อิเล็กทรอนิกส์ อาหารและผลไม้แปรรูป กลุ่มธุรกิจที่เน้นการออกแบบ การสร้างภาพยนตร์ เป็นต้น โดยความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมระหว่างไทย ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีโอกาสหารือกับคณะผู้แทนภาคการเงินการธนาคารในฮ่องกง โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการดำเนินการของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ คณะผู้แทนภาคการเงินการธนาคารสนใจเข้ามาลงทุนและแสดงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...