xs
xsm
sm
md
lg

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ : 2 ทศวรรษ “ธนชาตประกันภัย” พร้อมพัฒนาไม่หยุดยั้ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ตลอดการทำงานจนผ่านมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและการบริการมาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง จนกระทั่งวันนี้ได้ก้าวมาสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร และเรียกได้ว่าครบวงจรที่สุดในตลาด จนลูกค้าให้ความมั่นใจ ไว้วางใจ และรู้สึกอุ่นใจ

โดยความสำเร็จในวันนี้ ยังสามารถการันตีด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลเกียรติยศ ด้านการบริหารงานดีเด่น จากสำนักงาน คปภ. จากการที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ต่อเนื่อง 3 ปี ซ้อน

รางวัล “Best Claims Management Insurance Company” ประจำปี 2019 จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) จากประเทศอังกฤษ

และรางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภทองค์กร “บริษัทโดดเด่นแห่งปี”

สนทนากับหัวเรือใหญ่ นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถึงแนวทางทำงานที่ผ่านมา กระทั่งทะยานสู่ความสำเร็จ ที่ ณ วันนี้ มีลูกค้าถือกรมธรรม์มากกว่าหลักล้าน


สองทศวรรษ กับการทำงานของธนชาตประกันภัย

หากพูดธนชาตประกันภัยแล้วนั้น กล่าวได้ว่าเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างยาวนานมากกว่า 2 ทศวรรษ โดยแนวคิดและแนวทางการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น คือการเล็งเห็นความสำคัญของ “ลูกค้า” เป็นหลัก

ทั้งนี้จากความมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างมีประสบการณ์ และมีประสิทธิภาพ จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าถือกรมธรรม์มากกว่า 1.5 ล้านฉบับ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถทำเบี้ยประกันภัยรวมได้แล้วกว่า 8,200 ล้าน โดยสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และมีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้วถึง 4,930 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม

“ตั้งแต่เริ่มต้นมานั้นทางธนชาตประกันภัย มีแนวทาง และวิสัยทัศน์ในการทำงานตั้งแต่ต้นว่า เราจะเป็นประกันภัยที่ทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ สร้างผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ เนื่องจากเรามองเห็นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

โดยเราต้องจัดการความเสี่ยงโดยใช้ศาสตร์ของวินาศภัยเข้ามาช่วยลูกค้าให้ได้ อีกทั้งต้องทำอย่างเป็นมืออาชีพ โดยใช้องค์ความรู้ ความสามารถ รวมถึงความซื่อสัตย์ ให้ลูกค้าไว้ใจเรา มองเราเป็นเสมือนคนที่อยู่ข้าง ๆ คอยดูแลยามที่เขาเดือดร้อนได้

ทั้งนี้ทางธนชาตประกันภัย ยังมีความเชื่ออีกว่า ความก้าวหน้าในชีวิตที่ลูกค้าวางแผนไว้ ต้องไปต่อได้แม้จะมีอุปสรรค ธนชาตประกันภัยจึงวางแผนผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างด้วยความเข้าใจ การคิดค้นนวัตกรรม รวมถึงการมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้า จึงทำให้ลูกค้าให้ความไว้วางใจถือกรมธรรม์ของทางบริษัทฯ มากกว่า 1.5 ล้านฉบับ ซึ่งจากวันแรกจนถึงปัจจุบัน เราก็ยังคงเป้าหมายและทำเช่นนี้มาตลอด 20 ปี”


การันตีด้วยรางวัลมากมาย บทพิสูจน์ความสำเร็จในวันนี้

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือได้ว่า เป็นบริษัทประกันภัยอันดับ 1 ในเรื่องของการบริหารจัดการในสายงานวินาศภัยของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ทั้งนี้การันตีได้จากรางวัลที่ได้รับ ซึ่งถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

โดยทางธนชาตประกันภัยได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ 1.รางวัลเกียรติยศ บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น จากการที่บริษัทได้รับรางวัลอันดับ 1 ต่อเนื่อง 3 ปี ซ้อน ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 8 แล้วที่ได้รับรางวัลจากเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้

รางวัลดังกล่าวที่ว่านี้ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อสะท้อนให้เห็นศักยภาพอันมั่นคงขององค์กรที่มีฐานะการเงินมั่นคง มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอนวัตกรรมบริการด้านประกันภัยใหม่ ๆ และดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

“การที่เราได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ เนื่องมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เล็งเห็นว่า บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) นั้นมีฐานะการเงินที่มั่นคง เนื่องจากเราสามารถสร้างยอดขายเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มีภาพรวมอยู่ที่ 8,200 ล้านบาท อีกทั้งเรายังมีความสามารถในการทำกำไรอย่างยอดเยี่ยมทุกปี

นอกจากนี้เรายังมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (corporate governance) ซึ่งการทำธุรกิจของเรามีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา และถูกต้อง ซึ่งเรายังเป็นบริษัทวินาศภัยไทยแห่งแรกที่ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย โดยเรามีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้แนวทางของทางการรวมทั้งของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย

เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอนวัตกรรมบริการด้านประกันภัยใหม่ ๆ โดยเรามีการบริการลูกค้าผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งทางธนชาตประกันภัยนั้นได้รับ ISO 27001 ในเรื่องของการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานของโลกด้วย

และเรายังดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งทางธนชาตประกันภัยมีการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยทีมงานก็ได้ลงไปช่วยให้ความรู้ ไปตั้งป้ายตรงทางโค้ง ตั้งสัญญาณไฟ ทาสีบนพื้นถนนเพื่อแจ้งเตือน ฯลฯ ควบคู่ไปกับที่เราทำธุรกิจ ซึ่งปีนี้ยังได้ร่วมงานกับกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ทำโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ที่เราได้ทำโครงการระดับประเทศ และทั้งหมดที่กล่าวมานั้นถือเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราได้รับพิจารณาครับ”


2. รางวัล “Best Claims Management Insurance Company” ประจำปี 2019 จัดโดยนิตยสาร International Finance Magazine (IFM) จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและตลาดทั่วโลก ในการเชิดชูเกียรติให้แก่องค์กรที่มีพัฒนาการทางธุรกิจยอดเยี่ยม จากการที่ธนชาตประกันภัยนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเชื่อมกับทุกมิติต่าง ๆ ของระบบงานให้มีประสิทธิภาพและตามมาตรฐานสากล ด้วยแนวคิด “ง่าย สะดวก รวดเร็ว” ในทุก Touch Point ของทุก Lifestyle ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

“การได้รับรางวัลนี้เนื่องมาจาก ทางธนชาตประกันภัยนั้นได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาใช้ประเมินราคาซ่อมรถยนต์แบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่และให้ลูกค้าได้รับการอนุมัติงานซ่อมรถยนต์ที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำในการพิจารณาและการส่งรถยนต์เข้าสู่กระบวนการซ่อม

การเพิ่มช่องทางบริการผ่าน Line Official Account ธนชาตประกันภัย ที่เชื่อมต่อทุกบริการเข้าด้วยกัน เช่น ดูกรมธรรม์ ค้นหาอู่ศูนย์ซ่อม ค้นหาโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ชำระเบี้ยออนไลน์ หรือแจ้งเคลมผ่านไลน์ได้ 24 ชั่วโมง เช่น หากลูกค้าเกิดเหตุที่ใด ก็สามารถถ่ายรูปแจ้งเข้ามาได้เลย หากลูกค้าบาดเจ็บทางเราจะรีบส่งรถพยาบาลไป หรือหากรถจอดขวางทางอยู่ เราจะรีบส่งรถยก รถลากไป เพื่อให้ลูกค้าคลายความกังวล ให้ลูกค้าได้อุ่นใจ ฯลฯ เป็นต้น”

3. รางวัล Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ประเภทองค์กร “บริษัทโดดเด่นแห่งปี” จาก นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยเป็นรางวัลล่าสุดที่ได้รับ ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งนับเป็นแรงผลักดันให้ธนชาตประกันภัยไม่หยุดพัฒนาเพื่อสร้างแต้มต่อของความอุ่นใจ

“ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับทั้งหมด เป็นความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งชโลมใจของทางธนชาตประกันภัยอย่างมาก ทุกคนดีใจมาก ๆ เพราะทุกคนตั้งใจและทุ่มเทกับการทำงาน ซึ่งการได้รับรางวัลมันยิ่งทำให้มีพลัง และมีกำลังใจมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งรางวัลนั้นยังเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เรามาถูกทิศทางแล้ว และเราก็มีความพร้อมแล้วที่จะทำให้ธนชาตประกันภัยเป็นบริษัทฯ ที่ลูกค้าจะนึกถึงเป็นเจ้าแรก หากจะทำประกันวินาศภัย

ถ้าถามว่าที่ทำมา วันนี้ประสบความสำเร็จแล้วหรือยัง ผมมองว่าก็เหมือนกับการขึ้นเขา เราสนุกกับการที่ได้ขึ้นเขา จนไปสู่ยอดเขาได้สำเร็จ วันนี้เราปีนเขาลูกนี้จนมั่นใจแล้วว่าเราสามารถอยู่บนยอดได้ดีที่สุดแล้ว วันข้างหน้าเราก็อาจจะไปปีนเขาลูกอื่นอีก เพราะยังมีเขาอีกหลายลูกเลย ที่รอให้เราไปท้าทาย”


รางวัลคือแรงผลักดันให้ไม่หยุดพัฒนา สร้างแต้มต่อความอุ่นใจให้กับลูกค้า

“รางวัลคือแรงผลักดันให้เราไม่หยุดพัฒนา” คือสิ่งที่ธนชาตประกันภัยให้คำมั่นสัญญา และทำเช่นนั้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้าทุกคนได้แต้มต่อของความอุ่นใจ

“โดยหลัก ๆ แล้ว เป้าหมายของเราคือ เรามองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และเราต้องการเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้า ฉะนั้นลูกค้าอยู่กับเราแล้ว เขาต้องได้สิ่งที่เป็นประโยชน์จากทางธนชาตประกันภัยมากกว่าที่เขาไปอยู่กับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคุ้มครอง เรื่องการบริการ ในทุก ๆ จังหวะของการให้บริการ ลูกค้าต้องได้รับสิ่งที่มากกว่ากลับไป

ยกตัวอย่าง เช่น ลูกค้าของเราจะได้รับบริการสินไหมที่ดีที่สุดกลับไป เพราะประกันวินาศภัย หัวใจอยู่ที่การบริการสินไหม ดังนั้นขายได้ ต้องเซอร์วิสให้ได้ด้วย หรือการเข้าไปหาลูกค้าให้เร็วที่สุด ซึ่งเป็นจุดขายของเรา เป็นต้น

อีกทั้งอนาคตเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะไม่มีวันหยุดพัฒนาอย่างแน่นอน และเราจะเน้นนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้กับการบริการ ทั้งนี้ก็เพื่อเข้ามาสนับสนุนให้เราตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ตรงต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อการบริการที่รวดเร็ว แม่นยำ และมีคุณภาพมากขึ้น

แต่เหนือสิ่งอื่นใด “ความไว้วางใจจากลูกค้า” คือ รางวัลความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่ผลักดันให้เราไม่หยุดมุ่งมั่นพัฒนา การบริการของเราก็เพื่ออยากให้ลูกค้าทุกคนมีความอุ่นใจ สบายใจ และไม่กังวลใจที่มาเป็นลูกค้าของบริษัทธนชาตประกันภัย”


(พื้นที่ประชาสัมพันธ์)กำลังโหลดความคิดเห็น