xs
xsm
sm
md
lg

ต้นปี 63 “คลัง” เสนอ ครม. ตั้ง 2 คณะทำงานด้านเสถียรภาพ-ด้านนโยบาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“รมว.คลัง” เตรียมเสนอ ครม. ต้นปี 63 อนุมัติจัดตั้งคณะทำงานดูแลด้านเสถียรภาพ และคณะทำงานที่ดูแลด้านนโยบาย โดยองค์ประกอบของคณะทำงานจะมาจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังนายกฯ มีบัญชาให้คลัง ธปท. สศช. ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบนโยบายใหญ่ ส่วนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น คลัง-มท. จะร่วมกันออกประกาศถึงแนวทางปฎิบัติในการจัดเก็บภาษีห้องชุดคอนโดมิเนียมนั้นให้ดูตามวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากการให้เช่าเป็นหลัก ด้าน “ปลัดคลัง” ย้ำ เจ้าของห้องชุดคอนโดฯ ที่ปล่อยห้องให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ให้เสียภาษีตามการใช้ประโยชน์เพื่อที่อยู่อาศัยล้านละ 200 บาท และไม่ต้องไปตามจดหมายเรียกตัวจาก กทม. เพราะถือเป็นโมฆะแล้ว

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ต้นปี 63 กระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานใหม่อีก 2 คณะ คือ คณะทำงานที่ดูแลเรื่องเสถียรภาพ และคณะทำงานที่ดูแลด้านนโยบาย ซึ่งจะมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลการดูแลเศรษฐกิจในภาพรวม แต่อำนาจในการบริหารและการดำเนินนโยบายนั้นจะยังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานหลักในแต่ละองค์กร โดยคณะทำงานทั้ง 2 ชุดจะทำหน้าที่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนตัวแทนในคณะทำงานดังกล่าวนั้นจะ ประกอบไปด้วยตัวแทนที่มาจากหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยังย้ำด้วยว่า การแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทนั้น เป็นหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยกระทรวงหารคลังจะไม่เข้าไปก้าวก่ายการดำเนินนโยบายค่าเงินของ ธปท. แต่อย่างไรก็ตาม เสถียภาพของค่าเงินบาทนั้นยังถือเป็นปัจจัยหนึ่งในระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวมที่จะต้องมีการหารือกัน ซึ่ง ธปท. จะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลด้านเสถียรภาพค่าเงินโดยจะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างเศรษฐกิจประกอบกันไปด้วย ส่วนกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงค่าเงินบาทนั้น ตนเห็นว่า เป็นเรื่องของนายกฯ ที่มีบัญชาให้กระทรวงการคลัง ธปท. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะต้องร่วมกันทำงานภายใต้กรอบนโยบายใหญ่อย่างใกล้ชิด ดังนั้น จึงเป็นที่มาของกระทรวงการคลังในการจัดตั้งคณะทำงานทั้ง 2 ชุดดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ นายอุตตม ยังกล่าวถึงการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยว่า เพื่อเป็นการสร้างความชัดเจนถึงแนวทางในการปฏิบัติด้านการจัดเก็บภาษีแล้ว กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการประกาศร่วมกันเพื่อแจ้งหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ในประกาศจะมีการระบุถึงสิ่งปลูกสร้างที่เป็นคอนโดมิเนียมนั้น แม้ผู้เป็นเจ้าของห้องชุดจะได้นำห้องของตนไปให้เช่าต่อในเชิงพาณิชย์ แต่ในหลักการเสียภาษีตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีดังกล่าวจะเสียภาษีตามที่อยู่อาศัย ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการเสียภาษีตามหลักการใน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น จะต้องขึ้นอยู่กับการใช้ประโยชน์บนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปลูกสร้าง

ด้าน นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง ย้ำว่า สำหรับประชาชนที่เป็นเจ้าของคอนโดมิเนียม และได้รับจดหมายจาก กทม. ให้ไปแจ้งข้อมูลรายการห้องชุดนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องไปดำเนินการตามที่ กทม. เรียกตัวแล้ว โดยให้ถือว่าจดหมายดังกล่าวตกเป็นโมฆะไปแล้ว อีกทั้งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในคอนโดมิเนียมภายในสิ้นปี 62 เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากห้องชุดในคอนโดมิเนียมทุกห้องนั้นจะถูกเก็บภาษีในอัตราที่อยู่อาศัยคือล้านละ 200 บาท เนื่องจากไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่ต้องเก็บภาษีในอัตราล้านละ 3,000 บาทตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เก็บในอัตราล้านละ 3,000 บาท

ส่วนท่าทีของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องเรื่องการออกประกาศใหม่นั้น ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเห็นด้วย เนื่องจากเจตนารมณ์การออกประกาศเป็นไปเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งยังจะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และผู้เสียภาษีที่ดินฯ จะมีความสะดวกมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวเคยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายลูกที่จะมีออกมาอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดปัญหาจึงเพิ่งจะมีประกาศออกมา อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงการคลัง ยังยอมรับว่า การเริ่มใช้กฎหมายใหม่นั้น อาจทำให้หน่วยปฏิบัติเข้าใจคลาดเคลื่อนบ้าง เนื่องจากหน่วยงานจัดเก็บซึ่งมีทั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งมีจำนวนรวมกันกว่า 7,000 แห่ง ดังนั้น การออกประกาศจะสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนมากขึ้น

ส่วน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ปัจจุบัน สศค. กำลังพิจารณาข้อความในประกาศ ซึ่งมีการร่างเอาไว้เรียบร้อยแล้ว และหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศเรียบร้อยจึงจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยทันที ทั้งนี้ ในเรื่องที่อยู่อาศัยต้องพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์ เช่น คอนโดมิเนียมที่มีพื้นที่ขายสินค้าหรือให้บริการเชิงพาณิชย์ ต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์ เช่นเดียวกับบ้านที่นำมาดัดแปลงให้เป็นร้านอาหาร จะต้องเสียภาษีเชิงพาณิชย์ ส่วนบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่นำมาให้เช่าเป็นโฮมสเตย์หรือโฮสเทลผ่านเว็บไซต์ของ Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) นั้น จะถือว่าเป็นการดำเนินการในเชิงพาณิชย์และต้องเสียภาษีในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเรื่องดังกล่าวท้องถิ่นจะทราบข้อมูลนี้เป็นอย่างดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...