xs
xsm
sm
md
lg

เน็กซ์ พอยท์ เอาจริง! ก้าวสู่สเต็ป 2 บอร์ดไฟเขียวซื้อศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจร ตั้งผู้บริหารมืออาชีพนั่งบอร์ด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด บมจ.เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เดินหน้าเข้าสู่ความเป็นผู้นำ ธุรกิจ Bus Industry ก้าวสู่สเต็ป 2 บอร์ดไฟเขียว ซื้อศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจร มูลค่า 440 ล้านบาท พร้อมประกาศแต่งตั้ง “อเนก ปิ่นวนิชย์กุล” นั่งแท่นกรรมการ มีผลทันที และอนุมัติเพิ่มทุน 394 ล้านหุ้น ขาย RO อัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคา 2.50 บาท พร้อมแจกวอร์แรนต์ฟรี 2.5 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนต์ ขณะที่ “คณาวุฒิ วรรทนธีรัช” มั่นใจปี 63 เข้าสู่โหมดเทิร์นอะราวด์ หลังลุยธุรกิจตามแผนหนุนรายได้ทะยานแข็งแกร่ง

นายคณาวุฒิ วรรทนธีรัช รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (NEX) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นผู้นำธุรกิจ Bus Industry ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติให้ซื้อที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงงานระบบและอุปกรณ์ตกแต่งสิ่งติดตรึงต่างๆ ที่ติดกับสิ่งปลูกสร้าง ที่ตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท โกลเด้นดราก้อน ออโต้เซอร์วิส จำกัด เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจร มูลค่าลงทุน 440 ล้านบาท โดยคาดว่ากระบวนการจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/63 อย่างไรก็ตาม การเข้าซื้อทรัพย์สินดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับความสำเร็จของเงื่อนไข

นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้งนายอเนก ปิ่นวณิชย์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีผลทันที

ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 394,007,479 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 464,009,972 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 858,017,451 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 394,007,479 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 394,007,479 บาท โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 116,002,493 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท และกำหนดระยะเวลาเสนอขายตั้งแต่วันที่ 11-17 มีนาคม 2563 และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 232,004,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W1 ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ NEX-W1 หน่วย โดยมีราคาเสนอขายที่หน่วยละ 0 บาท โดย NEX-W1 จะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.91 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

"การระดมทุนในครั้งนี้นับเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านการดําเนินงานและด้านเงินทุน ทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องมากขึ้น และส่งผลให้ผลการดําเนินงานขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากการนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และต่อยอดธุรกิจตามแผน คือ ซื้อสิ่งปลูกสร้างเพื่อทำเป็นศูนย์บริการรถบัสโดยสารครบวงจร รองรับธุรกิจ Bus Industry ของบริษัทฯ จึงทำให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2563 จะกลับมาเทิร์นอะราวด์ได้อย่างแน่นอน “นายคณาวุฒิกล่าว

ทั้งนี้ ได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ณ เอทัส บางกอก ห้อง Timezone Function และได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 7 มกราคม 2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563


กำลังโหลดความคิดเห็น...