xs
xsm
sm
md
lg

"คลัง" หนุน ก.เกษตรฯ ออกสลาก 1.8 หมื่นล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"รมว.คลัง" เผยสำนักงานสลากฯ อยู่ระหว่างการหารือกับ "ก.เกษตรฯ" ถึงความเป็นไปได้ในการระดมทุนออกสลากการกุศล 1.8 หมื่นล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนผลิตหมอนยางประชารัฐ จำนวน 30 ล้านใบ คาดอีกไม่นานจะได้ข้อสรุป ย้ำพร้อมหนุนหากก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างชัดเจน และไม่สร้างความเสียหายให้รัฐ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้ออกสลากการกุศล เพื่อหาเงินทุนนำไปผลิตหมอนยางประชารัฐ จำนวน 30 ล้านใบ ซึ่งมีมูลค่า 1.8 หมื่นล้านบาท ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้ามาหารือเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้สำนักงานสลาก ออกสลากการกุศลเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือภาคการเกษตร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสำนักสลากฯ อยู่ระหว่างหารือกับองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร โดยในการออกสลากที่ผ่านมาจะไม่นำมาใช้ในการช่วยเหลือเกษตรกรหรือทางเศรษฐกิจ แต่ก็ต้องพิจารณาสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำนั้นเป็นที่เป็นประโยชน์ มีความรัดกุม และไม่สร้างความเสียหาย รวมทั้งยังมีความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาลแล้ว จะอยู่ในข่ายที่สามารถพิจารณาได้

นายอุตตม ยังคาดว่า การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวนั้นจะมีข้อสรุปในอีกไม่ช้า แต่โครงการระดมทุนโดยการออกสลากนั้นจะต้องมีความชัดเจนและสร้างประโยชน์ เมื่อทุกอย่างชัดเจนแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกฎหมายเพื่อให้กระทรวงเกษตรฯ สามารถออกสลากได้ และตนยืนยันว่า แม้โครงการผลิตหมอนยางพาราประชารัฐมีความจำเป็นต้องออกสลาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่มีเงิน กระทรวงเกษตรฯ จึงต้องระดมทุนด้วยการออกสลาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้หารือว่านอกเหนือจากการใช้งบประมาณแล้ว จะมีกลไกอื่นใดบ้างที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อีก


กำลังโหลดความคิดเห็น...