xs
xsm
sm
md
lg

"ธนกร"อัด ส.ส.อนาคตใหม่กล่าวหาโครงการหมอนยางฯ ส่อทุจริตทั้งที่ยังไม่อนุมัติ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมหารือกระทรวงการคลัง เพื่อจัดทำโครงการผลิตหมอนยางพาราประชารัฐ 30 ล้านใบ มูลค่า 18,000 ล้านบาท โดยให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้วให้รัฐออกสลากการกุศลมาคืนเพื่อช่วยเหลือเกตรกร ว่า โครงการดังกล่าวกระทรวงการคลังยังไม่ได้พิจารณา โดยจะต้องหารืออย่างรอบด้านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนกรณีที่นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ระบุว่าโครงการผลิตหมอนยางพาราประชารัฐส่อทุจริตนั้น เป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอย เพราะโครงการดังกล่าวยังไม่ได้มีการอนุมัติ