xs
xsm
sm
md
lg

“ซาฟารีเวิลด์” เพิ่มทุน 650.79 ล้านหุ้น ขาย PP นำเงินใช้หนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บอร์ด "ซาฟารีเวิลด์" ไฟเขียวเพิ่มทุนขายบุคคลในวงจำกัด หรือ PP 650.79 ล้านหุ้น เพื่อนำเงินไปชำระหนี้เงินกู้และตั๋วแลกเงิน พร้อมให้เพิ่มงบลงทุนธีมปาร์คใน จ.ภูเก็ตราว 2 พันล้านบาท จากแผนปี 60

นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAFARI แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ว่าอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 650,789,079 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,871,210,921 บาท เป็น 3,522 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 650,789,079 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 63 และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน ซึ่งตามงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 62 บริษัทมีหนี้หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 63 ทั้งสิ้น 2,568.30 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน 916.07 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือน มิ.ย. 63 และคาดว่าบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ภายในไตรมาส 3 ปี 63

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนงบลงทุนของโครงการธีมปาร์กแห่งใหม่ภายใต้ชื่อโครงการคาร์นิวัลเมจิก (CM) ที่ จ.ภูเก็ตอีกครั้ง จากเดิมบริษัทได้ลงทุนรวม 3,570 ล้านบาท หลังจากที่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างในขั้นรายละเอียดอย่างที่สุดแล้ว พบว่ามีงานตกแต่งปลีกย่อยที่ควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดความสวยงามให้ทั้งโครงการมีความสมบูรณ์มากที่สุด ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบลงทุนในหมวดค่าตกแต่งเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน บริษัทได้ทำการเลื่อนกำหนดเปิดให้บริการจากปลายปี 62 เป็นไตรมาส 1/63 ซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่คาดว่าโครงการ CM จะได้รับการตอบรับที่ดีกว่า เพราะสภาวการณ์ท่องเที่ยวของภูเก็ตน่าจะฟื้นกลับมาได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติอีกครั้ง อันจะส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและค่าจ้างแรงงานซึ่งเดิมได้คำนวณไว้เพียงสิ้นปี 62 จำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วย


ดังนั้น งบลงทุนของโครงการ CM จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มขึ้น จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 62 ได้อนุมัติไว้ 5,436 ล้านบาท และอีกจำนวน 132 ล้านบาท รวมเป็นงบลงทุนทั้งสิ้น 5,568 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากงบลงทุนที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 60 ได้ให้สัตยาบันไว้ 3,570 ล้านบาท เป็น 1,998 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ บจ.คาร์นิวัลเมจิก และ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี ได้พิจารณาและอนุมัติงบลงทุนที่เพิ่มเติมดังกล่าว และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มงบลงทุนดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...